Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČARODĚJKY! JE NÁŠ DEN, OPRAŠTE KOŠTĚ A POJĎTE VEN

20. 4. 2015

POMOCNÍCI ČARODĚJNIC

Kocour      Kocour leze z díry,

                 natahuje kníry.

                 Pokud přijdou myši k nám,         - pěst a vystrkovat prsty postupně

                 hned je všechny pochytám.

PH "Na vrabce a kocoura." - vrabci mají hnízda, kocour spí.

Vrabci poskakují. Kocour se probudí, zamňouká a chytá vrabce, kteří se vracejí do hnízd.

Když se kocour hrbí,                             Když se kocour hrbí,

¨cení bílé zuby.                                    drápky prý ho svrbí.

Když se kocour narovná,                       Když se kocur napřímí,

tak se hádka urovná.                             tváří se jak nevinný.

Cíl: Procvičení hrudní páteře.

Děti jsou ve vzporu klečmo.

1. a 2. verš - vyhrbit, vysadit lopatky, halvu složit na bříško (kočičí hřbet). Paže jsou napnuté opřené o dlaně, zadeček dosedá na paty.

3. a 4. verš - páteř se napřimuje, protáhne se, halva se zvedá vzhůru, váha se částečně přenáší na napnuté paže.

 

Havran       Na nádraží v rychlíkuz

                 havran skákal na kliku

                 Vůbec nechtěl domů

                 do koruny stromů.

PH Na havrana

Kruh - uvnitř havran - děti mají předpaženo, před havranem musí uhnout. Koho "klovne" do předpažené paže, je havran. Pozor, pozor dejte, ruce uhýbejte, kdo rukama neuhne, havran mu je uklovne.

 

Had       Hade, hade mourovatej,

             máš ocásek jedovatej.

Chůze v zástupu, děti se mohou držet za kruhy.

Ať si každý zahádá,                            Ať si každý zahádá

co je tohle za hada.                           co je tohle za hada.

Ne, to nejsou třesky plesky,               Ne, to nejsou povídačky,

má sto očí a v nich blesky.                 není to had za dvě kačky,

Tisíc zubů, spoustu hlav,                   má sto nohou, spoustu halv,

uteč honem, je-li kam.                       uteč, kdo chceš zůstat zdráv.

Cíl: Cvičení klusu.

Děti jsou v zástupu a drží se za ruce. Celý zástup se dává do pohybu a podle prvního dítěte běží, dělá smyčky, zákruty.

 

Had

Účinek: Procvičení krční páteře, působí na hrudní páteř, vyrovnává hrudní kyfózu (kulatá záda). Vhodné pro astmatiky.

1. Leh na břiše, podepřeme se o předloktí, uchopíme se za lokty. Hlavu položíme na pravou klíční kost a s nádechem posouváme až k rameni. S výdechem zpět. Stejně vlevo.

2. S nádechem skloníme halvu do předklonu a s výdechem zpět.

 

Kouzelný had

Cíl: Vnímání pohyblivosti páteře.

Každé dítě dostane lano (kouzelného hada).

Děti si s lanem vyzkouší různé tvary a ukládají se vedel pokud možno do stejné polohy.

 

Chřesrýš

Cíl: Posilování hýžďových svalů.

Co je chřestýš? Čím je zajímavý?

Zkusíme si na chřestýše zahrát. Chřestýš zvedá ocásek, zachrastí jím (možný zvukový doprovod) a opět ho položí.

Leh an břiše, paže pokrčit, dlaněmi podložit pánev. Stáhnout hýžďové a břišní svaly, zanožit pravou nohu, výdrž, s výdechem zpět. Totéž druhou nohou.

 

Zaklínání hada

Cíl: Pohyblivost hrudní páteře.

Dvě děti se posadí proti sobě. Jedno dítě hraje zaklínače hadů a druhé hada.

Oba spí a páteř stáčejí dopředu. Jakmile zazní hudba, oba procitnou a narovnají se. Zaklínač hadů mu rukama předvádí pohyby: stočit se, napřímit, ohnout, otočit do strany, kroutit se.

Zaklínač hadů může zaklínat celou skupinu hadů.

 

Kobra 2.

Účinek: Posiluje zádové svaly, působí proti sklolióze a kyfóze. Mírní zlost a hněv a napomáhá odstraňovat pocit méněcennosti.

Leh na břiše, ruce natažené dozadu podél těla. Čelo opřeme o zem. S nádechem postupně zdviháme halvu, ramena, trup a paže. S výdechem zpět. 3x

 

Kobra

Účinek: Cvik udržuje v rovnováze šlachy, energetizované šlachy působí na koordinaci ruky/očí. Můžeme pak lépe psát i myslet.

Leh na břiše, ruce spočívají dlaněmi na zemi pod rameny, nohy jsou natažené. Při nádechu úplně pomalu zvedáme hlavu nahoru co nejvíce to jde a díváme se na strop. Nyní vytahujeme trup nahoru pomocí ramenních a zádových svalů. Pažemi podepíráme trup. S výdechem klesáme na podložku.

 

Pavouk

Pavouk utká osnovu,

potom vlákno s vláknem spojí.

Že se právě chystá k boji,

uvěřit mu nemohu.

Leh na zádech, kolena přitáhneme k bříšku, chytíme se za prsty u nohou. Pak rukama roztáhneme chodidla od sebe a roznožíme i pokrčené nohy.

 

Hra s klubíčkem. Děti v kruhu si posílají klubíčko a vytvoří pavučinu.

 

Sova

Na modřínu sova sedí,

kouká vážně dolů,

vidí, jak tam lišák s liškou

kráčí pružně spolu.

                                             Povídala paní sova,

                                             že říká jen moudrá slova.

                                             Je prý velmi pracovitá,

                                              když vy spíte, ona lítá.

                                              Houká, houká, hlídá les,

                                              laně, srnky i ten vřes.

Sed skrčmo zkřižný, ruce v týl. Otáčení vlevo a vpravo.

Sova

Účinek: Uvolňuje tamenní svalstvo a posiluje tím plicní energii. Aktivuje se dýchání stejně jako míšní tekutina, energie očí a uší. Z toho plyne zlepšení myšlení a paměti. Cvičení nás naladí přátelsky vůči ostatním, je vhodné k odbourání stresu.

Čtyřmi prsty pravé ruky obejmeme horní trapézový sval na levé straně těla jemně ho stlačíme k sobě.

Nádech a s výdechem otočíme hlavu doleva a díváme se dozadu jako sova. S nádechem otočíme halvu dopředu. S výdechem otočíme hlavu doprava a s nádechem dopředu. s dalším výdechem dáme hlavu k hrudi a cítíme protahování šíjových svalů.

Ještě jednou zopakujeme a provedeme i na druhou stanu.

 

Žába

Žába chodit neumí,                         - 4 celé poskoky,

žába jenom skáče.

Vrabec žábu naučí                          - ruce v týl, 4 poskoky snožmo,

létat jako ptáče.

Žába mluvit neumí,

žába jenom kuňká.

Kdo si s žábou rozumí,

ten je taky kuňka.                            stejně.

 

Šalvěj

Účinek: taneční pohyby paží do stran ve stoji rozkročném.

Vítr věje do šlavěje,

a tak se chvěje,

pěje

na větrnou věžičku

tichou písničku.

                                                 Foukej, vánku,

                                                 do červánků,

                                                 foukej květům

                                                 do volánků.

                                                 Foukej, větře, jen si věj,

                                                 zahraj na šalvěj.