Jdi na obsah Jdi na menu
 


NAŠE PRSTY

PRSTENÍk A MALÍK ODPOČÍVÁ

- palce se dotýkají špičky,

- k špičce palců připojíme špičky ukazováků,

- natažené prostředníky se dotýkají,

- prsteníky a malíky jsou ohnuté.

Účinek. zklidnění nervové soustavy.

 

PALCE SI POVÍDAJÍ

- palce špičkami k sobě,

- dlaně od těla,

- nádech a tlačíme palce silně k sobě,

- ostatní prsty napjaté, stlačeny k sobě,

- výdech a uvolnit.

Účinek: celková vitalizace organismu.

 

MALÍKY SI POVÍDAJÍ

- spojíme špičky malíků,

- ostatní prsy jsou ohnuté - spojeny hřbety,

- dýcháme,

Účinek. zklidnění, osvěžení vitalizace.

 

OKÉNKO

- dotýkají se špičky palců a ukazováků,

- dlaně směřují od těla,

- prsty jsou rozevřeny,

- palce a ukazováky tlačíme proti sobě,

Účinek: celkové posílení organismu.

 

KRUH

- palce natažené - ukazováky ohnuté - nehty se dotýkají bříška palců,

- ukazováky tlačíme na palce,

- postupně procvičujeme všechny prsty.

Účinek: zvýšení pohyblivosti prstů.

 

ZOBÁČKY

- palce natažené - ukazováky na ně bříšky klepají,

- postupně všechny prsty.

Účinek: zvýšení pohyblivosti prstů.

 

PROPLETENEC

- prsty navzájem propleteme,

- dlaně od těla,

- palce se dotýkají,

- dlaně vytáčíme od těla s nádechem,

- zpět k tělu s výdechem.

Účinek: uvolnění paží, posílení celého organismu.

 

VĚJÍŘKY

- špičky malíků se dotýkají,

- ostatní prsty se vsunou mezi sebe

- palce sjou vztyčeny,

- 5 - 6 prudších pohybů vpřed od těla,

- směrem dolů,

- směrem nahoru.

 Účinek: zklidnění nervové soustavy, zvýšení pohyblivosti prstů.

 

TANEC DLANÍ

- dlaně tiskneme silně k sobě,

- ruce protáčíme - prsty pravé ruky od těla a prsty levé ruky k tělu,

- dlaně se zahřívají - jsou tlačeny k sobě 10x,

- uvolníme

Účinek: při únavě, nedostatku energie, prochladnutí, nedostatečném prokrvení rukou.

 

TANEC NA PRSTECH

- malíčky se dotýkají,

- ruce vytáčíme - pravá od těla, levá k tělu,

- pak se dotýkají prostředníčky a postupně ostatní prsty

Účinek: zklidnění nervové soustavy

 

PĚST - DLAŃ

-sed,

- levou ruku sevřeme v pěst,

- pravou rukou obejmeme v zápěstí (stiskneme),

- levou ruku rozevřeme - díváme se na ni a plovolíme pravou ruku,

- totéž druhou rukou

 

CVRNKÁME KULIČKY

- provádíme oběma rukama současně,

- ukazovák opřme plochou nehtu o poslední článek palce,

- provedeme cvrnknutí jako při hraní kuliček,

- postupně všemi prsty,

- vytřepeme obě ruce.

Účinek: uvolňovací cvičení, odstraňuje ztuhlost prstů.

 

VYROVNÁNÍ ENERGIE

- ruce sepneme před tělem (prsa),

- nádech a stisknout, výdech a povolit.

Účinek: vyrovnání pozitivní a negativní energie, zklidnění, celkové uvolnění

 

PŘETLAČOVÁNÍ DLANÍ

- nádech - levá ruka tlačí pravou (pravá se sklání, lokty ve výšce),

- výdech - praváruka dole,

- nádech - před tělo a opačně.

Účinek: povzbuzení krevního oběhu, povzbuzení funkce jater a žlučníku

 

BRÁNA

- ruce sepneme před prsa,

- nádech - zvedáme lokty a vzdalujeme dlaně od sebe,

- špičky prstů se dotýkají,

- prsty ruky se dotknou hřbety,

- výdech - ruce zpět.

 

DLANĚ PROSÍ

- ruce sepneme před prsa,

- jako když prosíme pohybujeme dlaněmi.

Účinek: harmonizuje koordinaci levé a pravé poloviny mozku, uklidńue naše myšlenky.

 

TANEC PRSTŮ

- spojíme prsty pravé a elvé ruky bříšky,

- spojíme dlaně,

- oddálíme dlaně a dotýkají se pouze bříšky.

Účinek: podporuje spolupráci pravé a levé poloviny mozku, zlepšuje mozkovou činnost., když něco hledáme.

 

ZAJÍČEK

- přiložte k sobě špičku palce, prostředníku a prsteníku,

- ostatní jsou napjaté.

Účinek: poskytuje trpělivost, klid, důvěru, vnitřní vyrovnanost, harmonii a schopnost rozvíjení představ.

 

PALEC NAHORU ( vzpřímená mudra)

- obě dlaně jsou přiloženy k sobě a prsty vzájemně zkřížené,

- jeden palec zůstane vzpřímený,

- a je obemknut palcem a ukazovákem druhé ruky.

Účinek: odolnost vůči kašili, nachlazení a hrudním infekcím, uvolňuje hleny.

příklad: Křemílek a Vochomůrka pletou košíky.

 

JDEME

- pohyb ukazováčku a prostředníku vpřed.

 

ŘETĚZ

- spojovat palce s ukazvoáčky pravé a levé ruky ( oka řetězu)

- povolit.

 

 

TANEC NA PALCI

- postupně se prsty pravé ruky dotýkají palce levé ruky,

- ťuk - povolit.

 

ŠPETKY A PUSINKY

- z prstů obou rukou špetky,

- rytmicky se dotýkají.

 

PĚSTI DO PĚSTI

- údery obou rukou o sebe

 

PRSTY NAHORU

- položit dlaně na desku stolu,

- postupně vyťukávat rytmus zvedáním prstů.

 

ŠPETKA - DLAŃ

- prsty pravé ruky sevřeme ve špetku,

- ťukat do dlaně levé ruky.

 

ANO - NE

- kývání ruky v zápěstí,

- vpřed, vzad

 

SETKÁNÍ

- současné dotyky roztažených prstů obou rukou,

- spojení na konci dlaní - oddalování

 

PRSTY MÁVÁJÍ

- střídavé mávání prstů

 

POJĎ BLÍŽ

- kývání ukazováčkem

 

UKAZOVÁČKY SE HONÍ

- kroužení ukazováčků kolem sebe

 

NE - NE

- kývání ukazováčkem vpravo vlevo,

- otáčení zápěstím vpravo a vlevo

 

ŤUK - PLESK

- střídavě údery dlaní a pěstí o sebe

 

RUCE SE MYJÍ

- mnutí rukou - jako když si myjeme ruce.

Účinek: zklidnění.

 

RUKA NA RUKU

- střídavé skládání dlaní na hřbet předchozí ruky,

- střídavé skládání pěsti na sebe.

 

KROUŽENÍ

- v zápěstí

 

ŠPETKA TANČÍ

- prsty ve špetku - na stole znázornit kruhový pohyb

 

KOCOUŘÍ DRÁPY

- střídavé vysouvání prstů z pěsti

 

LUSKÁNÍ

- palcem a prostředníkem napodobit luskání.

 

PSANÍ NA STROJI, POČÍTAČI

- střídavými úhozy o podložku ťukáme

 

DROBENÍ

- mnutí palce a ostatních prstů - postupně

 

NŮŽKY

- přibližování prostředníku a prsteníku

 

ŤUKÁNÍ MEZI PRSTY

- levá ruka leží na stole s roztaženými prsty,

- ukazováčkem pravé ruky ťukáme mezi prsty levé ruky

 

TRUMPETA

- pohyb prstů napodobuje hru na trumpetu

 

PRSTY CVIČÍ

- spojit dlaně,

- rozevírání spojených prstů,

- zpět

 

STROUHÁNÍ MRKVIČKY

- ukazovák pravé ruky strouhá,

- ukazovák levé ruky strouhá

 

DLOUHÝ NOS

- roztažené prsty u obou rukou,

- přiložíme za sebou k nosu

 

MYSTICKÝ PTÁK - MOTÝLEK

- složit ruce - pravou na levou,

- zaháknout palce, roztáhnout prsty,

- dlaně k tělu.

Účinek: vyrovnává energii obou polovin těla, pomáhá při stavech vyčerpání a kolísavé náladě.

 

ŠPETKA

- složit k sobě špičky palce, ukazováku a prostředníku,

- druhé prsty leží uprostřed dlaně.

 

PĚST

- prsty ohnout dovnitř dlaně a palec položit přes prostředník,

- oběma rukama

Účinkek: při potížích se zácpou, napětí, nekontrolovatelné agrese, neschopnost říkat ne.

 

TŘI TAJEMSTVÍ - PALEC DO PĚSTI

- obě ruce na stehna,

- palec sevřít do 4 prstů,

- pro starší - nádech, zadržet dech a 7x v duchu vytvořit ÓM

Účinek: zahání smutek, zmírňuje bojácnost, odvrací mrzutosti, neštěstí a překonává deprese.