Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČERTÍ CVIČENÍ

17. 11. 2013

TUNEL

Děti stojí ve stoji rozkročném za sebou, ruce mají na ramenou předcházejícího dítěte. Poslední dítě proleze tunelem a zařadí se dopředu, ruce dá v bok.

Čert k náme leze tunelem,                          Čert k nám leze komínem

chce nám ukrást hrušky.                              pro capartě vzteklé.

My čertíku namelem,                                     To mu rádi prominem,

a zkrátíme mu růžky.                                    ti vzteklí ať jsou v pekle.

 

ČERTÍ KRÁL

Cíl: Přímivé cvičení.

Sed skrčmo zkřižný, ruce v týl.

Sedí si čert na trůnu                           - 4 úklony střídavě vlevo a vpravo,

 tuze mu to sluší.                                 - s hmitem,

Nemá zlatou korunu,                         - dlaně hladí hlavu od temene k čelu a zpět,

 ale čertí rohy.                                      - ukazováky napodobí rohy.

Sedí si čert na trůnu,                          - jako v 1. verši,

hlavu zmáhá tíha.                               - hluboký předklon, paže na zemi,

Nemá ani korunu,                               - dlaně hladí hlavu od temene k čelu a zpět,

rohama si stříhá.                                 - ukazováky napodobí rohy.

 

KOLO

Cíl: Cvičení k posílení břišních svalů a ke zlepšení koordinace pohybu.

Leh na zádech, kolena pokrčená, střídavě zvedají paže nebo nohy šikmo vzhůru a opisují nad tělem kruhy.

Jede čertík na kole,                             Jede čertík na kole,

šlape si to vesele.                                 šlape si to vesele.

Šlape si to po silnici                             Šlape si to po dálnici,

jako šlapou závodníci.                        ve sváteční beranici.

Jede čertík na kole,                              Jede čertík na kole,

šlape si to vesele.                                 šlape si to vesele.

 

Jede čertík na kole,

za čerticí na pole.

Šlape si to po silnici

v té čertovské beranici.

 

DRBÁNÍ ČERTOVSKÉ PODLAHY

Cíl: Cvičení zádových svlaů a páteře.

Vzpor klečmo, ruce vysunuté co nejvíce vpřed se opírají dlaněmi o zem. Sedíme skoro na patách. děti sunou ruce vpřed a do stran.

Ćerti drbou podlahu,

Bertík drbe na rohu.                         - 8x suneme paže vpřed, doleva,

Co dá větší námahu?                      -  vpřed a doprava

Ať to někdo zkusí.

Čertům bolí ramena,

maj je celá zmožená.                        - stejně jako v 1. sloce

Ćertům bolí kolena

Bertikovi pusa.

 

MÁCHÁNÍ ČERTOVSKÉHO PRÁDLA

Cíl: Procvičení   ramenou, boků, protažení zadních stehenních svalů.

Stoj rozkročný, předklon, paže svěšeny volně dolů.

Máchá čertík

kopu prádla.                     - mácháme pažemi vlevo a vpravo 4x,

Kdopak z vás mu pomůže?   -krátké rychlé máchání 4x,

čerte, čerte,

prádlo spadlo                    - mácháme pažemi vlevo a vpravo 4x

do špinavé kaluže.

 

ČERTOVSKÁ BRÁNA

Dvě řady dětí stojí na vzdálenost 1 kroku proti sobě a vytvářejí dvojice. Dvojice se uchopí ve vzpažení za ruce a celek vytvoří bránu. Dvojice vstupuje do brány a pro projití se zařadí před bránu.

Otvírejte čertí bránu,                             Otvírejte čertí bránu,

jede do ní sedm čertů,                         jede do ní sedm čertů,

sedm čertů na koni,                             čertů nebo čertic sedm

čekání jim nevoní.                                já jim klíče nevydám.

 

ČERTÍK V POUŠTI

Cíl: Cvičení klenby nohou, protažení lýtkových a stehenních svalů.

Chůze po čtyřech s vysazením boků co nejvýše. Ruce a nohy jsou napjaté.

Čertík táhne pouští,

marně hledá v houští,

kam by složil do stínu

tu svoji černou čupřinu.

 

ČERTÍ BOLÍSTKA

Cíl: Posílení odrazu, cvičení rovnováhy.

Stoj na jedné noze, druhá noha je pokrčena v koleni. Ruce v bok.

Ouha, ouha, ouha,                   - 4 poskoky na pravé noze,

čerta bolí noha.                         - 4 poskoky na levé noze,

Čert si chvíli nesedne,             - 4 poskoky na pravé noze, 4.dobu doskok na obě,

a skáče raděj po jedné.            - 4 poskoky po pravé, na 4. dobu doskok na obě,

Ouha, ouha, ou.                         - poskok pravá, levá, obě.

 

Ouha, ouha, ouha,

čerta bolí noha.

Až ho skoky unaví,

tak na obě se postaví¨.

Ouha, ouha, ou.                         - stejně jako v 1. sloce.

 

ČERTORUBEC

Stoj rozkročný, paže ve vzpažení spojeny nad hlavou.

Rube, rube

čertík rube                                    -  4x máchnout pažemi střídavě k levému a pravému boku,

na pasece kořeny.

Dube, dube,

než je zrube,

bude celý zmožený.                    - 4x pudkým máchnutím dolů a do vzpažení.

 

Rube, rube

čertík rube

na pasece pařezy.                        - pohyb stejný

Dube, dube,

až je zrube,

natáhne se na zemi.                     - leh na zádech - uvolnění

 

ČERTOVSKÉ PSANÍ

Cíl: Posílení přímého a šikmého břišního svalstva.

Sed, paže volně podél těla opřeny o předloktí.

Píše čertík psaní Káče,                  - zvedneme levou nohu a píšeme dopis,

Káčo, ty jsi touha má.                     - zvedneme pravou nohu a píšeme

Píše čertík psaní Káče

na zápraží seníku,

místo teček dává štulce

huńatému Rafíku.                             - střídáme nohy.

 

Píše čertík psaní Káče                     - píšeme oběma nohama,

u suchého rybníka.                          - odpočinek,

Žbluňkneme do něj, chytí pulce,    - píšeme oběma nohama,

do pekla s ním utíká.                        - odpočinek.

 

ČERTÍ KOLÍBKA

Cíl: Procvičení páteře, nácvik sbalení pro kotoul.

Sed snožmo, nohy skrčené v kolenou, paže obemknou kolena. V rytmu se zhoupneme nazad a zpět. 6x

Káča čerta kolíbá,

je to její záliba.

Kolíbá ho polehoučku

spinkej čertí kloučku.

Houpy, houpy, houpity,

čertík spí jak zabitý.

 

ČERTÍ KOTRMELCE

Cíl: Cvičení obratnosti.

Kotouly děláme sbaleně na ramenou a zádech.

Elce pelce do pekelce,

čerti metaj kotrmelce.

 

ČERTOVSKÉ ZVONY

Cíl: Procvičení páteře ve směru čelném i bočném.

Stoj mírně rozkročný, ruce ve vzpažení spojené nad hlavou jsou pokrčené a vytváří zvon.

Bim, bam, bim, bam, bim, bam,

bim,

zvoní z věže klekání,

bim, bam, bim, bam, bim, bam,

bim,                                                              - 8x úklon přes boky vlevo, vpravo,

večer už se naklání.                                 - totéž dopředu a nazad.

 

Bim, bam, bim, bam, už jdou

spát

čertíci i čertice.

Nech ty zvony doklimbat

a jdi taky spát.                                               - stejně.

 

 

ČERTOVSKÝ TRAKAŘ

Cíl: Cvičení pro posílení paží a ramenou, cvičení obratnosti.

Cvičíme ve dvojicích. První dítě udělá vzpor ležmo za rukama. Druhé dítě ho uchopí nad koleny, aby váha na ruce nebyla tak velká.

Barnabáši, Barnabáši,                           Baranbáši, Barnabáši,

co to vezeš na trakaři?                           kamení ti cestu maří.

Vezu, vezu topení,                                  Trakař se ti poláme

v peklíčku jsme za chvíli.                        a my nový nemáme.