Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čertovské hry

10. 11. 2013

Čerti se rojí - prolézání strachovým pytlem

Čerti zdoávají strach z výšky - vylézání po žebřinách a skluz dolů po lavičce.

Cvičení s uhlíkem - papírová koule, čertovský uklidňováček ( uháčkujeme z červené a černé bavlnky malý míček, který naplníme hrachem) - děti z toho mají radost.

Čerti odhazují uhlík - hod horním obloukem.

Chlupatý čert - čert má na svém oděvu nacvakány kolíčky. Chytá ostatní děti, ty se mu snaží chlupy vzít a nacvakat je na svůj oděv. Kdo jich má nejvíce, je čert.

Závody čertů - hod pytlem do dálky, podlézání řetězu, přenášení pytle kolem mety, běh v pytli, rplézání díry do pekla.

Čertí kuželky - z papírových válců = kuželky. Děti se snaží shodit míčkem.

Hra na čerta - kruh, uprostřed je čert a ptá se:

Byl tu čert?      Byl.

Jak vypadal?   Byl rohatý.

Měl ocas?       Až na paty.

Co vám udělal?   Všechny nás polekal.

kde je teď?        Tady v kole stojí, všichni se ho bojí, protože je rohatý a po těle chlupatý.

Děti se rozprchnou a čert chytá. Koho chytí, je čert.

Hra na ticho - děti sedí v kruhu. jedno dítě je Lucifer a říká:

Někdo stojí za vraty a je celý chlupatý.

Je to čert nebo ne? To se brzy dozvíme!

Kdo slovíčko pískne, toho ať čert trkne.

Kdo slovíčko prohodí, toho ať čert uhodí.

Po těchto slovechpřijde čert ( je za dveřmi), má v ruce koště a obchází kruh. Kdo první promluví, toho čert přetáhne.

Honička tří čertů

Tři honičky = 3 čerti se drží za ruce a snaží se někoho chytit tím, že uzavřou kolem něj kruh.

Honička v řetěze

Čert honí, koho se dotkne, ten se ho chytne za ruku a chytají společně další děti. AKždý chycený se přidá k řetězu.

Čertovské štafety

- obíhat kolem mety - tyčí pohánět rourku z novin,

- vzpro klečmo - s rourkou na zádech kolem mety a zpět běh s rourkou v ruce,

- poskoky po pravé noze k metě a zpět běh,

- poskoky po levé noze k metě a zpět,

- z novin ruličku (míč) - poskoky po dvou k metě a zpět běh.

S míčem

- lezení po čtyřech - míč mezi koleny - kolem mety,

- cval stranou - míč v ruce - okolo mety,

- driblink - kolem mety,

- míč mezi kotníky - lezení k metě a zpět běh,

- na skákacím míči kolem mety.

DALŠÍ ČERTOVSKÉ HRY

Chrápající čert

Cíl: Uvolnění čelisti a zúženého hrdla.

- pocit zcela uvolněné   čelisti ( kelsá dolů a mírně dozadu)

- čert usnul vsedě a chrápe, chvílemi  se mu hlava zakloní a spodní čelist spadne dollů,

- halva se pomalu s pocitem vláčnosti vrátí do vzpřímené polohy, ale čelist zůstává v kloubech stále povolená,

- volnost čelisti přetrvá, i když hlava balancuje do všech stran.

Pozor na krční páteř! Vše je měkké a vláčné.

Čertovskés trašení

Cíl: Probouzíme vysoké držené tóny.

Čerti straší brrrr.

Dynamika kmitajícího rrr přirozeně s postupem nahoru stoupá., rrrr - uvolňuje kořen jazyka, posiluje sílu dechového svalstva.

Nevytahovat bradu, uvolnit čelist, zuby mírně od sebe.

Hra na čertíka

Cíl: Uvolnění mimických svalů, rtů a čelisti.

- postrašte ostatní, jako by to udělali čerti,

- tělo i hlava jsou mírně předkloněny, tváře "visí" dolů, rty jsou povolené a vytvářejí čertovský zvuk.

Zatřesení hlavou ze strany na stranu (hlava je v mírném předklonu). Navodí úplné uvolnění artikulačního a mimického svalstva.

Čertovské "PTFUJ"

Pružné zapérování bránice.

Na špičce jazyka máš smítko. Chceš ho plivnutím odstranit. Drobounce, ale intenzivně vyslov ptfuj špičkou jazyka mezi mírně našpulenými rty.

Nevysunovat bradu, nenatahovat krk.

Chlupatý čert

Čert má na svém oděvu nacvakány prádelní kolíčky ( chlupy). Chytá ostatní děti, které se však snaží chlupy mu vzít a necvakat si je na svůj oděv. Výměna rol - kdo má nejvíce chlupů je čert.

Na trůně

Čert sedí na trůně,

v papírové koruně.

kdo krounu z hlavy zvedne,

na čertovský trůn si sedne.

Určené dítě má čertovskou korunu na hlavě. Vybrané dítě chodí okolo kruhu a říká říkanku. Po doříkání sebere korunu z halvy dítěte, to se zvedne a honí se.

ČERTOVINY

- čerti si myjí ruce - příležitost ke koordinaci rukou,

- natírají se krémem - obě ruce se hýbou k sobě a kolem sebe, ramena zůstávají uvolněná, maáme rovnou šíji, hlava je lehce stočená.

- objemou pěst ve tvaru koule - dbát na zakulacený tvar druhé ruky, všechny klouby jsou mírně ohnuté,

- několikrát stlačte střídavě, jemně a rovnoměrně pěst všemi prsty - vyměnit ruce.

NA TUNEL ( Čert k nám leze tunelem)

Cíl: Natahování kyčlí.

Situace: - děti si lehnou na podlahu, nohy přitáhnou k sobě,

                -dlaší má míček (čert),

                - dítě zavolá "Čert už leze,"

                - dítě napřímí pánev, nohy položí na podlahu a zvednou pánev = tunel.

HUŇATÝ ČERT

Cíl: Vnímání rozdílu mezi stalčenou a rovnou protaženou šíjí.

 

Průběh: - huňatý čertík má rád, když ho někdo hladí na krku směrem nahoru k hlavě,

                - ale na opačnou stranu se zlobí - bleble,

                - dvojice dětí,

                - čertík se posadí a nepokrčí si kožíšek na krku,

                - pozorujeme, jak vypadá čertík s pokrčeným a hladkým kožichem,

                - kožich na šíji se hladí směrem nahoru, aby se dítě mohlo dobře dívat dopředu.

JAK ČERTI KOULÍ UHLÍ DO KOTLE

Cíl: Postrkování, rychlost.

Pomůcky: papírové koule, noviny srolované do ruličky.

Postup:

Čertíci se rozdělí do dvou skupin. Na hrací ploše se vyznačí pěšinky pro jednotlivá družstva. Končí u kotle. Na znamení se čertíci snaží postrkovat své míče po pěšince od stratu až ke kotli.

PEKLO, PEKLO (arte)

Pomůcky: novinový papír, barevný papír - červený, černý, batikovaný  kruh.

Průběh: - uprostřed místnosti je batikovaný kruh = peklo,

               - děti sedí okolo,

              - děti pohybem vyjadřují, proč chci být čertík - rošťácký, unavený, smutný, veseláý,

               - děti vyrobí "čertovské" postavy z papíru ( trhají, mačkají, stříhají a sestavují v celek ve dvojicích, trojicích apod.