Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cviky k pohádce Řepa

Prší

Účinek: Protažení celého těla, zpevnění nožní klenby, posílení svalstva paží i nohou. 

Stoj spatný, s nádechem výpon a vzpažíme (sáhneme do mraků).

S výdechem napodobujeme šumění deště - ššš, pohybujeme jemně prsty, přecházíme pomalu do dřepu a předpažením připažíme.

Provedeme předklon hlavy a prsty ťukáme na zem.

S nádechem zpět do výponu.

 

Strom

Účinek: Pomáhá koncentraci a rovnováze, vyrovnává nervový systém, posiluje stehenní, zádové a lýtkové svaly.

Stoj spojný, pohled zaměříme na nehybný bod.

Přeneseme váhu na jednu nohu, druhou skrčíme, opřeme chodidlem o koleno nohy, na níž stojíme a spojíme dlaně před hrudníkem. Chvilku vydržíme.

 

Lakování

Účinek: Procvičení paží.

Stoj mírně rozkročný, pravá paže ve vzpažení. Pohybem nejdříve pravé a později levé paže shora dolů až po kolena a zpět znázorňují děti lakování štětcem

Lakoval pes drápky psici,                            - 2x pravou paží,

páv mu koupil štětku,                                  - 2x levou paží,

natřeli i jitrnici,                                               - pohyb vedeme paží vodorovně,

nemají co k snědku.                                      - střídáme paže zleva doprava.

Řezání

Účinek: Posílení paží

Cvičíme ve dvojicích. Děti klečí proti sobě na levém koleni, drží se zkřižmo za ruce a střídavým přitahováním pravé a levé ruky řežou dříví.

Já mám pilu, rty máš pilu,

nařežeme špalíčky,

který z nás má větší sílu,

ten už není maličký.

Máchání

Účinek: Procvičení ramenou, boků, protažení zadních stehenních svalů.

Stoj rozkročný, předklon, paže svěšeny dolů.

Máchá Madla kopu prádla.               - mácháme střídavě pažemi vlevo, vpravo,

Kdopak z vás jí pomůže?                 - krátké a rychlé máchání 4x,

Madlo, Madlo, prádlo spadlo             - stejně

do špinavé kaluže.

Míchání

Účinek: Procvičení břišních a zádových svalů.

Sed s nataženýma nohama, předpažit a proplést prsty. jdeme do předklonu a záklonu s kroužením natažených paží.

Drbání

Účinek: Cvičení zádových svalů a páteře.

Vzpor klečmo, ruce vysunuté co nejvíce vpřed se opírají dlaněmi o zem. Sedíme si skoro na patách. Sunutím paží po podlaze vpřed a vzad a později do stran vpřed a vzad, provádíme pohyb podobný drbání podlahy. Kolena a chodidla i při pohybu paží do stran zůstávají na místě. vytáčí se pouze trup.

Vlasta drbe podlahu,                      - postupně vpřed, doleva, vpřed, doprava

tetky drbou na rohu.

Co dá větší námahu?

Ať to někdo zkusí.

Ano - ne

Účinek: Cvičení pro posílení a protažení krčních a šíjových svalů.

Stoj spatný, pokrčit upažmo, předloktí vzhůru, dlaně vpřed, prsty rozevřené.

Máš rád buchty? Ano, ano.      - 2x předklon a záklon halvy se skl. záp.,

Máš rád placky. Ne, ne.           - otáčení hlavy a zápěstí vlevo a vpravo,

 

Sněd bych buchtu posypanou,

a ne placky s křenem.             - stejně

Po křenu, po křenu                  - 4x zakroužíme hlavou vlevo,

hlava se mi zatočí.

Po křenu, po křenu                  - 4x zakroužíme hlavou vpravo

mám slzičky v očích.

Kolíbka

Účinek: Procvičení páteře, nácvik sbalení pro kotoul.

Sed snožmo, nohy skrčené v kolenou, paže obemknou kolena. V rytmu písničky nebo říkadla se zhoupneme nazad.

Líba kloučka kolíbá,

je to její záliba.

Kolíbá ji polehoučku,

spinkej broučku,

na paloučku.

Kolébání

Účinek: Cvičení masísruje zádové svaly a svaly po stranách trupu, posiluje šikmé břišní svaly. Příznivě působí na vnitřní orgány.

Leh na zádech, skrčíme přednožmo obě nohy, kolena obejmeme rukama a přitáhneme co nejblíže k hrudi.

V této poloze se kolébáme z boku na bok, halvu nezvedáme.

Kolébání je moc prima,

cvičení to není dřina.

Kolébám se sem a tam,

potěšení z toho mám.

Ten, kdo cvičí s radostí,

má pak méně starostí.

Kolo

Účinek: Nácvik pohybové koordinace. Prokrvují se kyčelní a kolenní klouby.

Vzpor na předloktích a každou nohou zvláš´t napodobujeme jízdu na kole.

leh na zádech s rukama podél těl a šlapeme oběma nohama nebos třídavě.

I když sedím, stále šlapu,

táta za mnou veze bráchu.

Máma šlape přede mnou,

cesta běží pode mnou.

Pejsek

Účinek: Procvičuje se kyčelní kloub.

Klek, opřít se o dlaně, střídavě zvednout pravou a levou nohu.

Kočka

Účinek: Napřimuje páteř.

Klek, opřít se od laně. Vyhrbit se s výdechem a narovnat páteř s nádechem.

Protahování tlapek

Účinek: Působí na zádové svalstvo a páteř, procvičuje svaly nohou a paží.

Podpor v kleku, v nádechu pozdvihneme levou paži a protáhneme ji před sebe, současně pozvedneme pravou nohu a protáhneme ji do zanožení.

 

Myška

Účinek: Protažení páteře v kleku.

Klek, opřeme se o lokty tak, aby hlava byla co nejblíže zemi. Jednu nohu pozvedneme a protáhneme tak, aby byla protažením celé páteře. Potom kýváme do stran a vždy se na ní přes rameno podíváme. I druhou nohou.