Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlava, ramena, kolena, palce

17. 11. 2014

Hlava

Hlava je nejvyšší instance naší fyzické existence. Tady se projeví, jestli jsem otevřená halva, zda si umím zachovat chaldnou halvu, nebo ztrácím halvu. Je možné stáhnout halvou, strkat hlavu do písku, věšet halvu. Člověk občas neví, kde mu hlava stojí, něco mu přerůstá přes hlavu. Jít halvou proti zdi, lámat si hlavu.

Také zlost, zklamání, smutek, stres se promírtají v hlavě jako napětí. Musíme se naučit akceptovat věci a lidi takové, jací jsou a dělat, co je třeba, abychom mohli jít životem bez zbytečného napětí a také bez bolestí halvy.

Při koordinovaném držení halvy působí obličej uvolněným výrazem, otevřeně, příětivě a čile. Člověk může snadno polykat, průdušnice je uvolněná pro dýchání a hlas má rezonanci. |Náš jazyk zná mnoho výrazů týkajících se hlavy: věšet halvu, halvu vzhůru, kroutit hlavou, být padlý na hlavu, vzít si něco do hlavy, to je ale hlavička....

Nebo: visí na krku, kolem krku, běžíme o zlomený krk, knedlík v krku. Nevíme, kde ná hlava stojí.

V halvě se odehrává naše myšlení. Když říkáme, že má někdo těžkou halvu, možná moc přemýšlí nebo mu chybí rovnováha mezi intelektem a cítěním. Ztrácíme spojení mezii halvou, srdcem a břichem. To se projevuje v šíji. Svalstvo šíje je napjaté, zkrácené nebo přetažené. Harmonická souhra mezi halvou a trupem jeporušena. Koordinovaným držením hlavy se naše hlava nachází těsně nad srdcem. Důsledky napětí jsou bolesti hlavy, nevolnost.

Uvplnění šíje

Leh na zádech s pokrčenýma nohama. Nyní mírně napněte svalstvo na šíji, pak pomalu uvolňujeme napětí. Šíje se opět prodlouží. Současně v duchu nechejte svou krční páteř klesnout k zemi. Přitom klidně dýchejte, opakujte.

Půlkruhy halvou

Účinek: Uvolňují se krční a šíjové svaly i oblast ramen. Pomáhá při námaze očí, např. při čtení. Zlepšuje se držení těla a rovněž se uleví, když máme pocit, že neseme na ramenou velký náklad.

Provedení: Ve stoji se nadechni, při výdechu zakloň hlavu dozadu. Ústa nechej lehce pootevřené, aby se uvolnily krční svaly. V této pozici pohybuj halvou v záklonu pomalu sem a tam, plynule dýchej. Pak hlavu narovnej a hluboce se nadechni.

Při výdechu předkloň halvu co nejvíce a pohybuj s ní v půlkruhu sem a tam. Další kolo proveď se zvednutými rameny. Během cvičení jsou oči otevřené. 5x

Zajíc

Účinek: Zmírňuje únavu a nervozitu, při prokrvení hlavy působí na činnost mozku. 

Sed na patách, trup vzpřímený, dlaně na kolenou.

S nádechem vzpažíme, s výdechem se předkláníme s rovnými zády a nataženými pažemi, až položíme čelo a ruce na podložku. Hýždě jsou na patách.

S nádechem se vracíme zpět, s výdechem do základního postavení.

Předklon v sedu na patách

Účinek: Odstraňuje ztuhlost šíje, proti mozkové skleróze.

Sed na patách, trup vzpříma, dlaně na kolenou.

S nádechem se vytáhneme co nejvýše z boků, zapažíme a uchjopíme jednou rukou zápěstí druhé ruky.

S výdechem se zvolna předkláníme s rovnými zády, až se čelo dotkne podložky.

S nádechem zvedáme trup, s výdechem do základního postavení.

Stoj na halvě

Účinek: Vede k prokrvení mozku a smyslových orgánů, osvěžuje psychiku, odstraňuje únavu a bolesti v zádech.

Sed na patách, trup vzpříma, ruce na kolenou.

Položíme předloktí na podložku předkoleny, lokty jsou od sebe ve vzdáenosti ramen, prsty rukou jsou propletené. Opřeme čelo o podložku tak, aby propletené prsty tvořily oporu hlavy. 

Zvedneme pánev, nohy opíráme o špičky, pomlými krůčky přibližujeme kolena k trupu.

Přeneseme váhu těla na předloktí a temeno halvy, nohy tahem zvedneme z podložky a přitáhneme nejprve stehna k trupu.

Pomalu narovnáme nohy, až jsou v jedné přímce s trupem, kolmo k zemi.

Velmi pomalu vrátíme nohy na zem do kleku, čelo a předloktí zůstávají na podložce.

Vrátíme se do základní polohy.

Cvičím rád

Účinek: Protahování šíjového svalstva.

Sed zkřižný, v překlonu zvolna otáček hlavu vpravo a vlevo.

Kouknu sem a kouknu tam,¨vždy todobře udělám.

Hlava pěkně kolébá se,

cvičím rád a je mi blaze.