Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mozkové hemisféry

17. 11. 2014

Jak dosáhnout vyrovnání mozkových hemisfér

Pravá polovina těla symbolizuje vnějšek, vůli, moudrost, dávání, můžský princip, denní vědomí. logiku, analýzu, racionální úvahy, aktivitu.

Pravé straně dává podněty levá polovina mozku.

Levá polovina těla symbolizuje vnitřek, cit. lásku, braní, ženský princip, imaginaci, meditaci, pach, myšlení, syntézu.

Levé straně těla dává podněty pravá polovina mozku.

HARMONIE JE DOKONALÉ PROPOJENÍ OBOU POLOVIN.

Levá hemisféra řídí pravou polovinu těla, pravá hemisféra pohybuje levou stranou těla a kontroluje jí. |Integrace mozku spočívá v tom, že obě hemisféry mohou ve stejnou dobu používat svůj potenciál.. To se projevuje  např. harmonickým pohybem při chůzi nebo běhu, když se cítíme dobře, máme dobrou náladu.

Levá - analytické myšlení                                  Pravá - intuice

Logika                                                                      Tvořivost

Jazyk                                                                         Celost

Čtení                                                                         Prostor - orientace v prostoru

Počítání                                                                   Hudba - rozeznávání zvuků

Psaní                                                                       Čich

Vypočítávání                                                          Sumírování

Lineárnost                                                               Symbolika

Závislost na čase                                                   Bezčasovost

Intelekt                                                                      City....

Člověk, který se naučil přežít díky své analytické polovině mozku (levé), nastartuje při stresu reflex boje. Tito lidé dělají, co mohou, a většinou při tom zapomínají sami na sebe. Často se pro své okolí sami stávají stresovými faktory.

 

Člověk, který přežívá díky své intuitivní polovině mozku (pravé), prožívá při stresu reflex útěku. Sotva nastane zmatek, cítí se přetížený a stahuje se zpět. Vždy najde logické vysvětlení, proč se situaci vyhýbá. Tito lidé mají sklon k náhlým onemocněním, které zase zmizí, když je nebezpečí pryč.

Čím méně životní energie máme, tím ohroženější se cítíme. Někdy stačí poznámka, abychom vyletěli z kůže.

Chůze

1. Analýza: Vojenský pochodový krok, dojde do cíle bez zacházek, nedívá se vpravo, vlevo.

2. Intuice: Potřebuje na tutéž trasu třikrát delší čas. Snadno zabloudí, všechno vidí a nechá se tím rozptýlit. Často tak nedojde do cíle.

3. Integrace mozku: Harmonické pohyby, vnímá okolí a dojde do cíle včas.

Ke kompenzaci obou polovin mozku dochází ve stavech útlumu = zdravé.

Fáze útlumu se projeví pozitivně na řeči.

Cviky posílíme svou koncentraci, pozitivně ovlivní obě části mozku a jejich koordinaci. Budeme pak výkonnější a chápavější.

Zkřížený pohyb: 1. Stoj, přibližujeme levou dlaň k pravému kolenu a naopak - 12x.

                           2. Stoj, levá dlaň k levému kolenu a pravá k pravému - 12x.

                           3. Stoj a opět jako za 1.

Slon: Stoj, nataženou paži dáme k uchu a malujeme do vzduchu ležatou osmičku. Začneme vždy od středu směrem doprava nebo doleva nahoru.

Hlavu držíme klidně a očima sledujeme svou ruku pohybující se všemi směry: 15x pravou, 15x levou a 15x oběma. Ruku sledují pouze oči.

Gravitační klouzačka - sed na židli, chodidla na podlaze, překřižte jeden kotník přes druhý,

                                 - mírně pokrčit kol posilují naše myšlení). Po zvládnutí vyměnit strany.ena,

                                 - pomalu dýchat a předklánět se ve směru překřížených nohou,¨         

                                 - paže paralelně natažené k nohám

                                 - 3x a vícekrát, nohy vyměnit.

Dlouhé sezení a stres způsobuje pnutí v pánevní oblasti. Toto cvičení má uvolňující účinek.

Abecední osmička

Papír a doprostřed přes sebe 3 ležaté osmičky. Nakreslit 3 ležaté osmičky, 3 pravou, 3 levou a 3 oběma najednou. Zrak upírat na špičku tužky.

Uvolňuje blokaci při psaní a integruje obě poloviny mozku = uvolnění tvůrčích sil.

Souběžnost

Velký papír a kreslit oběma rukama zrcadlově obrácené obrazce, kruhy a kolečka. Podporuje zručnost při psaní.

Neví-li někdo, kde je vlevo a kde vpravo, jak má potom vědět, kudy rovně?

Hlazení břicha a poklepávání na temeno

Pravou rukou si jemně hladíme břicho ve směru hodinových ručiček, levou dlaní shora poklepeme na temeno hlavy (lehké údery posilují naše myšlení). Vyměnit.

Opisujeme kruhy

Nadzvedneme pravou nohu a opisujeme kruhy ve směru hodinových ručiček. A pravou rukou opisujeme kruhy proti směru hodinových ručiček. Oba pohyby provádět současně. Levá strana těla odpovídá ženskému principu a pravá mužskému, můžeme horní polovinu těla přiřadit mužské polaritě a dolní ženské.

Klik - klak

Stoj spojný s nohama těsně u sebe, chodidla paralelně vedle sebe.

Levá strana těla odpočívá, pravá paže se zvedá kolmo vzhůru nad hlavu = klik. Nyní vedeme paži obloukem směrem dolůk boční straně stehna = klak. Několikrát opakujeme.

Zvedneme levou do pozice klik a potom ji vedeme obloukem směrem dolů, ale zastavíme ji ve vodorovné poloze - klak. V další fázi spustíme ke stehnu - klik. Obě cvičení =  pokus o koordinaci.

Letadlová verze s trojúhelníkem a kruhem

Levá ruka kreslí do vzduchu trojúhelník a pravá kruh.

Stupeň 1: Levou nataženou rukou maluje ta před tělem ve vzduchu rovnou čáru.., pravá opisuje kolo.

Stupeň 2: Stejně, ale levá je rychlejší, pravá pomalejší a obráceně.

Stupeň 3: Levá ruka opisuje pravý úhel a apravá ruka ve vzduchu kreslí kolo.

Stupeň 4: Kružte kyčlí jako při břišním tanci, levá ruka opisuje pravý úhel.

Malování do vzduchu

Pište oběma rukama zleva doprava, zprava doleva.

- pravou rukou doprava - levou doleva,

- levou rukou doprava - pravou doleva.

I na papír.

Nohy - ruce

Cíl: Podpora rozvoje spolupráce mozkových hemisfér, motoriky, rytmického cítění.

Děti sedí v kruhu. Instrukce: Která noha začíná, tam se signál posílá.

Učitelka převede signál: dup levou nohou - dup pravou nohou. Signál postupuje po kruhu směrem vlevo, každé dítě začíná levou nohou, pak teprve dupne pravou.

Mateník

Cíl: Podpora rozvoje spolupráce mozkových hemisfér.

Děti stojí v kruhu. Udělají čtyři kroky vpřed. Při prvním kroku tlesknou. Stejně tak při pohybu zpět - čtyři korky vzad a při 1. kroku tlesknou.

Děti opakují základní model: čtyři kroky vpřed a vzad a tlesknou při každém 2. kroku.

Děti opakují základní model: čtyři kroky vpřed a vzad a tlesknou při každém 3. kroku.

Děti opakují základní model: čtyři kroky vpřed a vzad a tlesknou při každém 4. kroku.