Jdi na obsah Jdi na menu
 


OČI

Oči jsou mimořádně důležitý orgán. Jsou i "oknem do nitra." Ne nadarmo se označují jako "zrcadla duše." V očích rozeznáme hněv, strach, zlost, lítost nebo starosti, stejně jako lásku a veselost, laskavost a přejícnost. "Zlý pohled" v lidovém jazyce má své opodstatnění. Čím výš je posunutá osa očí, tím víc je člověk nadaný fantazií, obdařený myšlenkovým bohatstvím. Čím níž je posunutá osa očí, tím víc převládají materiální snahy a smyslově pudové postoje.

Pravé oko má vztah k vnějšímu životu, vůli a chování.

Levé oko prozrazuje vnitřní prožitky, pocity.

V oku se odráží i momentální stav myšlení. Jsme-li pozorní, je náš pohled přímý, oko je světlé a jasné. Schopnost vidění úzce souvisí se schopností myšlení. |Každé negativní duševní hnutí duhovku ztmaví, každé pozitivní ji zesvětlí.

Strach, hněv, nenávist, obavy, starosti, tělesná bolest, ale i duševní utrpení duhovku vždy ztmaví.

Krátkozrakost - je výraz strachu před vnějším světem. Častá je v mládí. Nechce se dívat do budoucna. Tato oční vada po dvacátém roce často ustupuje.

Krátkozraký člověk vidí dobře blízké věci, zatímco vzdálené se mu jeví nezřetelné. hraje tu roli výkon a stres, ale také záliba ve sladké a nehodnotné stravě. Strach z budoucnosti.

Dalekozrakost - naznačuje, že člověk získal potřebný rozhled na základě životních zkušeností, ale nerozvinul přitom odpovídající "široký rozhled."

 

Masáž očí

Účinek: Oči jsou vztaženy k srdci, játrům, slezině, plícím, ledvinám.

Pěstmi a hřbetní stranou palců jemně masírujeme oční bulvy. Více než 10x.

 

Oční pohyby

- Nádech a zavřeme oči.

- Výdech a široce je otevřeme.     6x

- Kroužíme očima 6x po směru a 6x  proti směru hodinových ručiček.

 

K posílení očí a svalů kolem nich

1. Držte hlavu zpříma, ale přitom se podívejte nejdříve ke stropu, pak k podlaze. tento pohyb oči několikrát opakujte. Pohybujte očima pomalu a uvědoměle.

2. Potom se podívejte napravo a nalevo.

3.Stočte oči ke koutkům, šikmo napravo nahoru a pak šikmo nalevo dolů.

4. Pohybujte očima v kruzích, nejdříve ve směru hodinových ručiček, pak v opačném směru.

5. Po těchto cvicích se pokaždé promasírujte očnice dlaněmi rukou, abyste oči zahřáli a dodali jim opět energii.

 

Hlídací pes u boudy

Děti sedí v kruhu obličejem směrem do středu. Ve středu kruhu sedí jedno dítě se zavázanýma očima jako "slepý" pes, který hlídá svou kost (libovolný předmět). Dítě v kruhu se pokouší "psu" "kost" ukrást. Když pes zloděje zpozoruje a podaří se mu dotknout se ho, musí neúspěšný zloděj zpět na své místo a štěstí může pokoušet další dítě. Podaří-li se mu kost ukrást, smí hrát v dalším kole hlídacího psa.

 

Slepý výběrčí mýta

Hrací prostor rozdělíme na tři části, z nichž střední je most. Jsou na něm 2 nebo víc hráčů se zavázanýma očima, "slepý výběrčí daní." Ostatní hráči se rozdělí na dvě stejné skupiny po obou vnějších stranách hracího pole. Musí se pokusit přejít přes most do opačného hracího pole, aniž by byli zpozorováni "slepými" hlídači nebo dokonce chyceni. Být chycen znamená stát se "slepým" pomocníkem hlídače na mostě. při hře musí být všichni tiše jako myšky.

 

Špatné květiny ( pozorovací Kimovo cvičení)

Vedoucí hry provede podél cesty asi deset změn, které se nemohou vyskytnout ve volné přírodě, např. růže v keři černého bezu, pampeliška na jabloni, jablko na bukovém keři apod. Hráči se nyní musí snažit objevit "falešné objetky."

 

Kdo se změnil

Děti sedí v kruhu. jednoho hráče, který si předem dobře prohlédl své spoluhráče, pošleme za dveře. Zatímco je venku, změníme poněkud vzhled dvou až čtyř hráčů sedících v kruhu, např. někomu změníme účes, sundáem svetr apod. Hráč za dveřmi musí objevit změny.

 

Na mrkanou

Děti stojí nebo sedí v kruhu. Bez slovní domluvy by si měly dvojice vyměnit místo. Začne učitelka, upřeně se dívá na jedno z dětí, mrkne na ně, upozorňuje na sebe grimasami, jakmile dítě pochopí, vyjde jí naproti, vymění si spolu místo.

 

Cesta tmou

Skupina dětí byla zakleta kouzelníkem - nic nevidí (mají zavázané oči) a nemohou odejít z kouzelníkovy moci. Cesta od něj je složitá - vede slalomem mezi kuželkami, z nichž žádná nesmí spadnout, po lavičce přes "propast" až do kruhu, kde se dotkne kamene vidění a kouzlo pomine. Děti nemohou jít samy. Někdo jim však může pomoci a vyvést je z kouzelníkovy moci.

 

Navlékáme korálky

Cíl: Podpora rozvoje jemné motoriky, zrakové percepce, sluchové percepce, spolupráce, koncentrace.

Děti si vylosují barevné kartičky - zelenou, modrou, červenou. Rozdělí se do tří skupinek podle barev. Každé dítě si vybere jeden hudební nástroj. Barevné korálky jsou v neprůhledném sáčku. Jedno dítě bude losovat korálky a navlékat na šňůrku. Jakmile skupina, která má stejnou barvu, jako je barva korálků, uvidí svůj korálek v pohybu - jak jede po šňůrce - začne hrát na hudební nástroje. Jakmile korálek zastaví, skupinka přestane hrát.

 

Navigace robota v rytmu

Dvojice - "navigátor" a "robot".

Navigátor vede robota po prostoru podle znamení:¨

- dotyk na zádech - chůze vpřed,

- dotyk na pravé rameno -  obrat o 90 st. a chůze vpravo,

- dotyk na levé rameno - obrat o 90 st. a chůze vlevo,

- dotyk na temeno hlavy - zastavit se a pochodovat na místě.

"Robot" má zavázané oči.

 

Zrakové vnímání

- každé dítě má vlaštovku z papíru: hází ji a sleduje očima dráhu jejího letu, až spadne,

- trojice: dvě děti si hází míč různými přihrávkami, kutálí míč, třetí sleduje stále míč očima bez pohybu hlavou,

- dvojice: jeden pokládá na zem postupně určitý předmět, druhý odhaduje vždy vzdálenost předmětu počtem kroků, první kontroluje, zda počet kroků odpovídá odhadu.