Jdi na obsah Jdi na menu
 


UŠI

Svýma ušima nasloucháme do hloubi ke kořenům našeho života. Nasloucháním se učíme vzájemně si rozumět. Člověk se "dělá hluchým," aby se ho téma netýkalo, nebo je "hluchý ke všem prosbám." Význam sluchu dokládá německé přísloví: "Kdo nechce poslouchat, musí pykat."

Přijdeme-li o sluch, žijeme ve světě bez zvuku.je to pocit vyvrženosti, pocit outsidera v nejhorším smyslu, který lze duševně sotva snést.

Děti mají velmi často zánět středního ucha ve chvíli, kdy se musejí naučit poslouchat. Uši jsou orgánem rovnováhy, proto máme problémy s ušima, když nás něco vyvede z míry, když chybí poníženost a ochota "poslouchat."

Fakt, že "už nechci slyšet," vede nakonec k tomu, že už "nedokážu slyšet."

Při problémech bychom se měli ptát:

-"Co nechci slyšet?"

- "Koho nebo co nechci poslouchat?"

- "Kde jsem ztratil rovnováhu?"

- "Chybí mi poníženost?"

- "Čemu se bráním, co k sobě nechci pustit?"

 

Pozor na hluk

Na přílišný hluk si nelze zvyknout. Může uškodit. Hluk o hodnotě vyšší než 85 decibelů trvající osm hodin denně je za víceletého působení považován za zdraví škodlivý.

Hluk je pro naše tělo zdrojem trvalého stresu, neboť vyučování stresových hormonů, které je jeho následkem,, udržuje organismus ve stálé pohotovosti. Aktivuje se srdce a krevní oběh, činnost trávicí soustavy je ochromena a poškozuje se imunitní systém. Hluk narušuje spánek a škodí duševní výkonnosti, protože trpí nesmírně schopnost koncentrace.

 

Myslící čepice

Účinek: Přivádí od poslouchání k naslouchání. Vyvažuje obě poloviny mozku, podporuje soustředění při diktování a při práci s počítačem.

Provedení: Jemně rozvineme ušní boltce. Začneme nahoře a masírujeme je po okraji shora dolů. Jemně zataháme za ušní lalůčky.       5-15x

 

Uši

Uchopíme mezi špičky prstů horní části boltce a táhneme nahoru. Pokračujeme po celé délce ucha až k lalůčku. lalůček táhneme dolů.

 

Procvičení uší

Účinek: Cvik stimuluje a uzdravuje vnitřní ucho. ustoupí některé choroby sluchu, jako hučení v uších či nahluchlost.

Ráno po procvičení nosu, a pak během dne kolikrát uznáte za vhodné.

1. Položte si ukazováček na trojúhelníkovou vyvýšeninu boltci chránící ušní otvor zpředu a zmáčkněte tak. že hermeticky uzavřete zvukovod.

2. Špičkami prostředníků lehce poklepávejte na nehty ukazováčků. Uslyšíte jakoby kovový  zvuk. Poklepávejte v pomalém rytmu a pravidelně (12-36 poklepů).

3. Po přestávce zopakujte 3x.

 

Všechno je v uchu

Úlevu od stresu a úzkosti zajišťují na každém boltci dva důležité body.

První z nich se nalézá v dolní přední části lalůčku pravého ucha. Špičkou nehtu veďte sérii úhozů ve směru vzhůru v počtu asi 100-200 za minutu. Poté vyhledejte místo na levém boltci a opakujte. Úhozy směřují směrem dolů.

 

Tlučení na nebeské bubny

Účinek: Zlepšuje a osvěžuje paměť, zlepšuje se sluch.

- Obě dlaně pevně přitiskneme na uši a prostředníky , 5x poklepeme na týlní kost.

- Dlaně přitlačíme na uši a náhle oddálíme, aby vznikl podtlak. 10x

- Konec ukazováků vsuneme do zvukovodů - 3x otočíme vpřed a 3x vzad.    3-5x

 

Hra zvuků

Děti zavřou oči. Začnou se pohybovat prostorem ke zdroji zvuku, který obsluhuje vedoucí hry, např. ruční bubínek, triangl, vydávající udaný rytmus. Všichni se chytí za ruce a začnou se pohybovat ke zdroji zvuku.

 

Učit holuba slyšet

Skupina se rozdělí na dojice. Jeden ze dvojice si důkladně zacpe uši, takže neslyší žádný zvuk. On představuje holuba.

Druhý se pokouší vlastními pohyby svému sluchovému protějšku popsat hudební skladbu nebo slovní sdělení. Po nedlouhé době holub sejme ruce z uší a popisuje "co slyšel."

 

Tichá pošta

 

Rytmické a hudební hádanky

Děti se pohybují prostorem podle udávaného rytmu nebo hudby se střídáním tempa, rytmu. Při přerušení zvuku zkamení.

 

Sledujeme svůj signál

Účinek: Lokomoce, sluchové vnímání a orientace v čase a prostoru.

Ve dvojici jedno dítě bzučí, syčí, hučí....a druhé dítě se zavřenýma očima ho následuje podle sluchu.

 

Zpátky domů

Účinek: Lokomoce, sluchové vnímání a orientace v čase a prostoru.

Děti stojí v obručích - domečcích. Učitelka říká známé říkadlo, děti vyjdou z obručí a pohybují se v prostoru tak, aby na poslední slabiku říkadla zase vstoupily do domečku. U st. dětí můžeme počítat v různém tempu.

 

Poznáváme zvuky

Účinek: Rozvoj témbrového sluchu a představivosti.

Děti se zklidní a zaposlouchají se do zvuků. Všichni popisují, co slyší a v jakém pořadí.

 

Vlastní zvuky

Účinek: Tvořivost, improvizace, naslouchání vlastním zvukům.

Děti vytvářejí pomocí předmětů, rukama, nohama, rty, jazykem, hlesem různé zvuky, vymýšlejí různé kombinace. Vzájemně se poslouchají a inspirují.

 

Když uslyšíš...

Cíl: Podpora rozvoje sluchové percepce, pozornosti, rozlišení zvukové figury a pozadí.

Učitelka rozdá dětem pět obrázkových kartiček. Dítěti předčítá různé věty. Pokud dítě uslyší domluvené slovo, např. "jazyk", tleskne. Pokud dítě odpoví špatně, seberu mu kartičku apod.

 

Jak šumí les

Cíl: Podpora rozvoje sluchové percepce, představivosti, kreativity, spolupráce, sluchové paměti.

Děti se posadí do kruhu a představí si procházku lesem. Postupně - po kruhu - zkusí hlasem vyjádřit zvuk lesa a obyvatel lesní říše a daný zvuk si každé dítě zapamatuje. V další části cvičení již budou děti pomocí zvolených zvuků napodobovat lesní atmosféru - dítě předvede svůj hlasový projev, kdykoli bude chtít, ale může do cvičení vstoupit jen jednou.

 

Slovní házená

Cíl: Podpora rozvoje sluchové percepce, sluchové syntézy, představivosti, spolupráce. Děti stojí v kruhu a jeden z nich jde doprostřed. Dítě uprostřed kruhu má v ruce míček. Vybere si kamaráda, kterému míček hodí.

Kamarád zazpívá na libovolném tónu písmeno - např. "M" a hodí míček zpět doprostřed. Ten míček chytí a hodí dalšímu dítěti v kruhu. Toto dítě se snaží přidat další písmeno tak, aby mohlo vzniknout slovo, např. zazpívá písmeno "A". Skupina utvořila slabiku "ma."

Dítě uprostřed může vyslovit "stop" ve chvíli, kdy jeho kamarádi sestavili slovo.

 

Tam a zase zpět

Cíl: Podpora rozvoje sluchové percepce, sluchové paměti, naslouchání, koncentrace.............., psychomotorické koordinace.

Děti se postaví do kruhu. Uprostřed kruhu jsou hudební nástroje. Děti si vyberou. Každý může hrát kdykoliv a cokoliv, ale pouze 1x. Poté děti zahrají stejnou verzi.

 

Hledej svůj přístav

Účinek: Sluchové vnímání, rytmické cítění, sociální komunikace.

"Lodičky vypluly ze svých přístavů, ale zabloudily v mlze. Orientovat se mohou pouze podle sluchu. Přístavy vysílají svým lodičkám smluvené signály."

Děti - "lodičky" - jsou rozděleny do skupin. Každá skupina si určí 1 dítě - přístav a domluví si signál - určitý rytmus. Ten bude vysílat a "loďky budou reagovat.

"Lodičky" mají zavázané oči a bloudí v prostoru.

"Přístavy" se rozestaví a začnou signalizovat.

"Lodičky" se podle svého signálu orientují.

MD - např. s využitím rytmických nástrojů.

 

Ovečky, jděte za svým pastýřem

Účinek: Sluchové vnímání, rytmické cítění, prostorová orientace.

Děti - ovečky jsou rozděleny do skupinek. Každá má svého "pastýře." Společně si domluví rytmický signál, kterým bude "pastýř|" své "ovečky" svolávat.

"Pastýř\ů ťuká, tleská signál a vodí ovečky po prostoru.

"Ovečky" mají zavázané oči a ve skupince, kde se jednou rukou dotýkají, chodí za svým "pastýřem."

 

Uši jsou mapou celého těla, jež obsahuje 120 bodů.

1. Přiložte si ruku k uchu tak, aby se vaše ucho nacházelo mezi ukazovákem a prostředníkem a pohybem obou prstů a nahoru si masírujte přední a zadní stranu ucha.

2. Masírujte si ušní boltec všemi prsty.

Účinek: Posílení autoimunitního nervového systému a zahřeje se celé tělo (obzvláště v chladném počasí).

3. Pomocí palce a ukazováčku se tahejte za ušní lalůčky.

 

Cvičení pro vnější bubínek

Účinek: Pocit, že lépe slyšíte a že se projasní mysl.

1. Nádech a výdech.

2. Zasuňte do uší ukazováčky a ještě více vydechněte.

3. Svým tempem pohybujte svými ukazováčky dovnitř a ven - 6-9x.Poté rychle vytáhněte prsty z uší. Mělibyste slyšet "praskavý" zvuk.

 

Cvičení pro vnitřní bubínek

Účinek: K posílené vnitřního ucha.

1. Profukovací cvičení:

Nádech, zavřít ústa a palcem a ukazováčkem si zacpěte nosní dírky.

Pomalu se snažte vyfouknout vzduch ze svých ucpaných nosních dírek a poté polkněte vzduch. 2-3x jemně a s citem.

 

2. Cvičení na rozvibrování lebečních kostí:

Přikryj si uši dlaněmi, prsty směřují dozadu. V této pozici rychlými pohyby bubnuje ukazováčky směrem k prostředníkům tak, aby a přitom poklepávaly na dolní část lebky - týlní kost. 9x.

Účinek: Vyrovnává se činnost uší.

 

Bubnování

Účinek: Takto můžeš vybubnovat svůj vztek nebo netrpělivost. Sluchový nerv při tom pracuje na porozumění, koordinaci a zrpacování tónů.

Zabubnuj si na stůl nebo na stehna nebo....

Bubnuj nejprve úplně potichu, pak docela hlasitě, pak rychle, pak silně, pak jemně. Bubnuj ppuze špičkami prstů nebo jednotlivými prsty, pak bubnuj celou dlaní.