Jdi na obsah Jdi na menu
 


NAŠE RUČIČKY

15. 5. 2014

Klepání prsty na podložku - bubnování.

Klapání dlaněmi - využíváme k diferenciaci pohybů v zápěstí ( Tluče bubeníček).

Tlučení pěstmi - v sedu na patách při rovných zádech (A já pořád, kdo to tluče). Můžeme je propojit s nácvikem různých rytmů.

Začlenit ruku do pohybového vzorce v mozku má zásadní význam pro doboru grafomotoriku.

Začínáme jendou rukou, kterou sevřeme v pěst a za pomoci recitace   nebo písně (Rozvíjej se poupátko) pomalu rozevíráme až do skončení slov.

Předávání pytlíčků v kruhu - ruka, která dává, podává pytlíček do nastavené dlaně, tedy shora. Přijímací ruka je dlaní vzhůru. Postupujeme-li zpět, ruka, která dávalam nyní přijímá, musí se otočit dlaní vzhůru, druhá opět shora podává.

Chytání a házení míče

Nepodceňujeme tot jednoduché cvičení. Mám zkušenosti, že v současné době je hta s míčem velkým problémem. Mnohé děti doma míč nemají.

Udělej si sám

Při mytí nebo natírání rukou krémem se nabízejí každodenní příležitosti pro koordinaci rukou.

Hra s rukama

Dopřejte si při mytí rukou nebo natírání krémem vláčné, plynulé pohyby. Obě ruce se hýbou k sobě a kolem sebe, ramena zůastávají uvolněná. když se díváme na ruce, máme rovnou i šíji a hlava je lehce stočená. Vychutnejte si harmonickou souhru svých rukou. Sevřeme ruku v pěst bez přílišné síly. Druhou rukou pak "obejměte" pěst ve ¨tvaru koule. Pak několikrát střídavě, jemně a rovnoměrně stlačte pěst všemi prsty. Pak vyměňte ruce.

Ťuky - ťuky (myš je tu)

Cíl: Střídání talírovité a kulové ruky.

Výchozí situace: Skupina dětí sedí kolem stolu. jedno dítě nebo dospělou osobu určíme za vůdce.

Průběh: Vedoucí volá: "Ťuky, ťuk." (Ťukání) Všichni ťukají ukazováčky na hranu stolu. Na zvolání: "Myš je tu!", všichni rozevřou ruce na stuů (bez odchýlení od osy)- NA zvolání: Ťuky, ťuk!" se znova klepe. Následují dlaší "povely". Na zvolání                 "Myš v domečku" se ruce sevřou do tvaru koule, na "Myš je pryč!" se otevřou napůl a stočí směrem k malíku. Jde o to, abychom všechny rozkazy splnili správně i ve spěchu.

Obměna: Starší děti mohou na povel "vpravo" enbo "vlevo" měnit tvar pravé a levé ruky.