Jdi na obsah Jdi na menu
 


PODKOVY

4. 3. 2014

Děti napodobují zvuk klapajících podkov - jazyk se na chvíli přilepí k hornímu patru, spadne a ozve se mlaskavý zvuk - přidáváme na rychlosti, nejdříve pdkůvky klapou pomalu, potom rychlejí.

Jízda na koni

Účinek: Cvik posiluje kyčle a stehenní svaly.

Provedení: V kleku mírně roznožíme tak, abychom při dosednutí mezi paty měli hýždě ještě mírně na zemi. Napřímíme se v zádech. Děti mohou uchopit do rukou pomyslné otěže. Pozvedávání a dosedáváním naznačujeme jízdu na koni.

Koníček

Koníčka si osedlám,                       - stoj a uchopíme pomyslné opratě,

pojedu s ním pěkně sám.             - běh okolo místnosti,

Hopy, hop, hopy, hop,                    - v poklusu na místě zvedáme kolena,

pojedu jak o závod.                       - běh okolo místnosti,

Překážky vždy přeskočím,          - pomyslně přeskakujeme překážky,

s radostí si poskočím.                    - výskok.

Dostihy

Dvojice - jedno dítě dělá koně, druhé žokeje. Žokej drží koně švihadlem pod rukama. Vytvoříme překážkovou dráhu.

Koník hrabe

Cíl: Posilování ramenního, mezilopatkového a bederního svalstva. Uvolňování ramenního kloubu.

ZP: Vzpor klečmo, ruce opřeny o dlaně.

Střídavě zvedáme loket pravé a levé ruky. Paže krouží boční kruhy vpřed i vzad, střídavě levá a pravá.

Zastavujeme koně "PRRRR"

Cíl: Posilování pružnosti a výkonnosti břišního svalstva.

Sed, kolena od sebe, chodidla na zemi. Děti rukama drží opratě a zastavují koně na třkrát. Prrrrr-prrrrr-prrrr. S každým prrrr se podvědomě zpěvní břišní stěna, kterou je nutné uvolnit. "Zatáhni pořádně za opratě a pak je ihned povol, abys mohl koně ještě pevněji přitáhnout."

Kovář

Význam: Cvičení rovnováhy a rytmu.

Děti stojí na levé noze. pravou nohu si uchopí pravou rukou za nárt před tělem a zvednou ji do výše nad kolena. Volnou levou rukou vyklepávají rytmus na chodidlo.

Kdo to ví, kdo to ví,

kdo vyrábí podkovy.                                  - levou rukou na pravé chodidlo,

kdo to ví, kdo to ví,

kdo nám koně ková?                                 - pravou rukou na levé chodidlo,

Já to vím, já to vím,

kdo vyrábí podkovy.                                   - stejně

Já to vím já to vím.

Koně ková kovář.

Pro každého koně jiná                              - zvednout levou nohu ohnutou v koleni

jako boty pro lidi.                                        - a na koleno vyklepůáváme rytmus,

Pomáhá mu kovadlina,                             - na opačné koleno.

zvonice jim závidí.

Kdo to ví, kdo to ví?                                    - stejně jako na začátku

Kdo nám ková podkovy?

Já to vím, já to vím.

Ková nám je kovář.

Kůň

Cíl: Koordinace, srovnávání pravé a levé mozkové hemisféry.

Klek, dlaně na zemi. Předpažíme pravou ruku a zanožíme levou nohu. Chvilku vydržíme a opačně.

Odfrknutí koně

Cíl: Uvolnění rtů, čelistí, aktvizace bránice.

S odfrknutím prh se uvolní čelist a krční partie, aktivizuje se bránice. Když děti mezi rty a zuby vytvoří vzduchovou bublinu, svaly se přirozeně uvolní, rty se od zubů odlepí.

Koník

Cíl: Naučit děti prostorové orientavi, umístění sebe sama v prostoru, respektování ostatních.

Motivace: Koník veze svého pána, musí dávat pozor, aby se s nikým nesrazil. Děti stojí za sebou. přední je zapřažený kůň, v každé ruce drží konce tyčí, druhé dítě stojí za ním a uchopí druhé konce. První dítě se pohybuje chůzí nebo během, druhé se veze.

Houpací kůň

Účinek: Zlepšuje soustředění, myšlení, paměť. Slouží k povzbuzení míšní tekutiny a k centrování reflexu pánev/týl.

Provedení: Sedíme na podlaze, paže jsou po stranách těla. Prsty dopředu. Nohy jsou pokrčené, hýždě se kostrčí a křížovovu kosí dotýkají podlahy. V této pozici provádíme pánví krouživé pohyby doprava a doleva.