Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokračování tématu Za zvířátky

6. 3. 2014

ŽABKA

Procvičujeme gymnastiku jazyka - pohyby jazykem nahoru k nosu a dolů k bradě.

Víte, jak žabka chytá komáry? Sedí jako socha, vůbec se nepohne, a když jí komár sedne na nos, tak vystrčí jazyk a chytne ho. Také dosáhne jazykem až na bradu. A to je s komárem zlé. Zkusíme to také.

Skákající žabka

Účinek: Posiluje paže, procvičuje kyčelní klouby. Učí koordinaci a rovnováze.

Žáby si hrají na honěnou

Cíl: Mobilizace kyčelního kloubu.

VS: Je třeba dosatek místa.

Průběh: jedno dítě chytá. Žáby utíkají a zachraňují se na velkém balonu. Střídavě nebo podel barvy balonu zaujímají děti tyto pozice: leh na břiše s rukama na zemi apod. ten, kdo spadne nebo je chycen, stává se chytačem.

MD - se zachraňují na nějaké podložce nebo kruhu na zemi

 žába připravená ke skoku

Provedení: Sed na paty, čelo na podložku, ruce natáhnout vedle hlavy - hlavy mezi ruce.

 

Žába

Provedení: Široký dřep rozkročný na plných chodidlech, předpažit, spojit dlaně. S nádechem přitáhneme spojené ruce k hrudníku, lokty roztlačíme kolena do stran, napřímíme záda, mírně zakloníme hlavu, pohled vzhůru. S výdechem stlačíme lokty kolena a uvolníme halvu.

 

Žába

Účinek: Celkové posílení nohou i rukou, procvičení trupu.

Provedení: Dřep roznožmo, ruce mezi chodidly. Provádíme žabí poskoky. Nejdříve se vysunou ruce vpřed a natažením trupu za rukama přeneseme na ruce váhu těla odrazem nohou a skrčením v kolenou přisuneme nohy za rukama.

Žába chodit neumí,

žába jenoum skáče.                   - celé poskoky,

Vrabec žábu naučí                      - vztyk, ruce v týl, poskoky snožmo ve výponu,

létat jako ptáče.

Žába mluvit neumí,                      - 4 celé poskoky,

žába jenom kuňká.

Kdo si s žábou rozumí,                - 4 poskoky v dřepu snožmo, ruce na zemi vedle chodidel

ten je taky kuňka.

 

Rekord v žabím kraji

Cíl: Odraz se silou v přednoží.

VS: Žabí skoky.

 

Jak chodí žába

Provedení: Sed na zem, přitáhnout nohy k tělu, chodidla na sebe. Pak prostrčíme paže zvnějšku pod nohama a natáhneme je dopředu. levá ruka objímá levý palec, pravá pravý palec. Záda jsou ohnutá, hlava rovně. Nyní natáhneme nohy dopředu, pak je opět přitáhneme k tělu a současně kloužeme po hýždích.

 

Žáby

Cíl: Otvírání nadhrtanového prostoru, uvědomění si pocitu uvolnění čelisti a jazyka.

Je podvečer, u rybníka začíná žabí koncert: kva, kva. Dokonce si dvě žabky začnou povídat.

Žabí kvákání podpruje dolní čelisti i volnost jazyka, zejména jeho kořene ( špička leží vpředu). Každé kva snižuje polohu hrtanu a uvolňuje svaly, v nichž je zavěšen hrtan.

 

Žába na zdi

Dět ve dvojicích, nebo v kruhu za sebou tak, aby se dotýkaly zad předchozího dítěte.

Žába na zeď vyskakuje, velkou mouchu chytá,

ale moucha, i když velká, přespříliš je hbitá.

              Cupitáme ukazováčkem a prostředníčkem po zádech.

Od jedné zdi ke druhé jen lítá sem a tam:

"Takhle já tě, milá moucho stěží nachytám!"

                Cupitáme po zádech kolem dokola špičkami obou prstů.

Zatímco se žába kolem marně rozhlíží,

čilá moucha rychle mizí někde ve spíži.

                 Dlaněmi kloužeme po zádech dolů.

A tak žába odskákala dolů k rybníčku

a tam kváká starou známou žabí písničku

                    Ukazováčkem a prostředníčkem cupitáme po zádech a kvákáme jako žába.

 

Hádanky

Co je to?

Princeznička na blátě v zelenavém kabátě.

Ustavičné skákání a halsité kvákání? Každý děd i bába ví, že je to......

Kuňky žbluňky z lesní tůňky.