Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÁNOCE V MLÁZÍ

17. 12. 2013

Uprostřed smrkového lesa, (1) na pasece odpročívala srnka (2). V tichém lese na paloučku leží srnka porichoučku. kdo se v lese ztiší, všechno dobře slyší. Stál tam velikánský smrk ( stoj na špičkách, ruce do vzpažení, dlaně k sobě nad hlavou nebo před tělem). Najednou se ozvalo: Vánoce, vánoce přicházejí...)

Srnka (2) zavětřila, sojka (3) varovala les, objevily se tam děti : kluci pochodvali jako vojáci ( chůze v zástupu - pochod) a holky poskakovaly ( poskočný krok). Na pasece vybalili mrkve, tuříny, seno, kaštany, jeřabiny....+ vytleskávání.

Srnky vystrkovaly hlavy, (2), zajíc panáčkoval (4), jezevec (5) vystrčil hlavu z nory, veverky valily oči ( oční cviky - oči nahoru, dolů, vlevo, vpravo....), sojka poskakovala (3) a volala ostatní.

Děti ozdobily stromeček a nahoru daly hvězdu. ( 6) jednu ruku zdvihneme jako hvězda blikneme, druhou zdvihnem také, hvězdy jsou jak zlaté.

Zvířátka se uvelebila kolem stromku ( každé dítě předvede nějaké zvířátko) a přišel jelen. (7) Zatroubil a rozdal zvířátkům dárky od pana ministra pro lesní zvěř. Veverka dostala louskáček na ořechy, jezevec budíka. ten náš budík divná věc, nejí, nespí, tiká přec - procvičení krční páteře - v sedu skrčmo zkřižném. srnky francouzkou kosmetiku a všechna zvířátka se masírovala ( ukaž, jak), sova (8) brýle na lesní vidění ( jemná motorika - spojit palec a ukazovák), sojka popoašnou pistoli, zajíc ochranné kalhoty.

Smrk zvedl větve ( stoj rozkročný, vzpažit do V

 a celé nebe i s hvězdami stáhl do lesa a všechny stromy měly hvězdy. (6) jednu ruku zdvihneme, jako hvězda blikneme, druhou zdvihnem také, hvězdy jsou jak zlaté. obě ruce zdvihneme jako hvězdy blikneme.

A ozvalo se: Vánoce, vánoce, přicházejí.......

Masáž

Děti utvoří kruh a podle pokynů paní učitelky masírují kamarádovi před záda - dolů, do stran, krouživé pohyby apod.

To všechno mě baví

Nejraději poskakuji sem a tam,

zdá se mi, že bez pohybu špatně vypadám.

                 Cupitáme ukazováčkem a prostředníčkem po zádech svého kamaráda.

Z kopce kloužu vždycky bez námahy,

nevadí mi ani hodně pdříkré svahy.

                  Hladíme kamaráda dlaní po zádech směrem dolů.

V oblibě mám od malinka také kolotoč,

točím se však opatrně, můžeš hádat proč.

                  Pohybujeme dlaněmi krouživě po zádech.

Nakonec se ale přiznám upřímně a rád,

že teprve po písničce mohu klidně spát.

                  Pobrukujeme si melodii písně Spi, andílku, spi a hladíme druhého po hlavě.

Stom (1)

Stoj na jedné noze, chodidlo druhé dát ke stehnu stojící nohy, ruce upažit nebo vzpažit, dlaně k sobě.

Srnka (2)

leh na bříšku, ruce pod bradu, střídavě ohýbat nohy v kolenou.

Sojka (3)

Stoj spojný, ruce na ramena, poskoky snožmo.

Zajíc (4)

Klek, ruce za hlavu, střdavě sed na patách, klek ( tímto cvičením se procvičuje klíčkový dech).

Jezevec (5)

Klek, opřít se o předloktí a střídat se sedem na patách.

Hvězdičky (6)

leh na bříšku, zvednou pravou ruku, rozevřít a zavřít dlaň, totéž s levou, s oběma.

Jelen (7)

Sed na patách, čelo opřít o podložku, ruce zapažít.

Sova (8)

Sed skrčmo zkřížný, ruce v týl, otáčet se vpravo a vlevo.