Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÁNOČNÍ PRANOSTIKY

19. 12. 2013

Když na Onřeje sněží, sníh dlouho poleží - 30. listopadu

Svatý Ondřej je patronem rybářů, obchodníků s rybami a nosičů vody.

Sněhové větvičky

Namáčíme větvičky do bílé barvy a otiskujeme je.

Poznáte některé jehličnaté stromy? Opadávají na zimu? Jeden opadává, který?

Ryba

Cíl: Procvičení páteře.

Leh na břiše, paže ve vzpažení, dlaně na zemi.

Ryba je němá,                           - prošvihneme pažemi 4x vzhůru,

jazyk nemá,

nevýská si ejchuchu.

Ryba je kluzká,                         - prošiháváme končetiny úhlopříčně 4x,

v síti se mrská,

není ráda na suchu.

Ryba je němá,

jazyk nemá,

 s plaváním se nepáře.              - stejně,

Ryba je kluzká,

v síti se mtrská.                            - zvedáme obě paže i nohy současně,

Zeptejte se rybáře.                       - 4x.

Rybička

Cíl: Posílení šíjových svalů a mezilopatkového svalstva.

ZP: Vzpor klečmo, míč pod bříchem.

Švihem zapžíme a tleskneme za zády. Cvičíme břichem opřeni o míč, napjaté nohy se opírají špičkami o zem.

Bez míče:

Leh na břiše a tleskneme za zády.

Stoj spojný, tleskneme za tělem.

Kapr mrská ocasem,

plave tam a zase sem.

Nemá žádné nožičky,

jenom malé ploutvičky.

Nezpívá a nemluví,

protože to neumí.

Zllatá rybka

Cíl: Uchopování a podávání míče, hledání míče.

Děti sedí v kruhu, nohy pokrčeny, chodidla na zemi. Uprostřed kruhu stojí hledač. Děti si pod koleny podávají míč.

Čáry, máry, bič,

ztratil se nám míč.

Hledej si ho, zlatá rybo,

jestli o něm víš?

Při posledním slově se podávání zastaví. Zlatá rybka zavolá jméno dítěte, které má míč. To provede kolíbku a pokud je tam míč, vymění si místa.

Na rybáře s říkankou

Cíl: Běh, zdravotní cvik - houpačka. Rychlá reakce na signál.

Učitelka vyznačí 3 pásma rybníka: tůň, rybářské pásmo a mělčina. Děti jsou rozděleny do dvou skupin, jedna představuje ryby, druhá rybáře. Děti - ryby - si lehnou u vnějšího okraje tůně na břicho. Děti - rybáři - stojí na  protilehlém břehu. Učitelka říká říkanku:

Vánoce, vánoce, ryby jsou v potoce.

Voláme rybáře, telefonem:

Chyťte ty rybičky, honem, honem.

Ryby se plíží v lehu na břiše do rybářského pásma. Tam se musí všechny ryby dostat: cvičí cvik kolébka v lehu na břiše. Na slova honem, honem, se psotaví a utíkají zpět. Rybáři vybíhají k lovu a vymění se.

Rybka

Cíl: Cvičení obratnosti, ohebnost páteře, posílení a protažení svalstva trupu.

Plave rybka v rybníce                              - běh v prostoru s plaveckými pohyby,

penízků má tisíce.

Dívá se, jak slunce svítí,

zachce se jí za ním jíti.

Vyskočila do vzduchu,                              - výskok,

šups, a už je na suchu!                             - leh vzadu, připažit,

Volá rybka: " Lidičky,                                - úklony trupu vlevo a vpravo,

dejte trochu vodičky!"

Mrská sebou vlevo, vpravo,

na suchu jí není zdrávo.

Mrská sebou napřed, nazad,                  - střídavě leh vznesmo a sed do předklonu,

jako když chce chybu smazat.

NAkonec té nehody,                                 - leh vzadu, přednožit, hmity nohama,

spadla zase do vody.                               - skok do stoje.

 

Ryba

V sedu s nataženýma nohama se začneme opírat o jeden loket a potom o druhý. Jakmile oba lokty leží na zemi, začínáme zaklánět hlavu s velkým prohnutím v oblasti beder. jdeme do hlubokého záklonu. Hlava se dotkne země. Chvilku setrváme.

Účinek: Pozice působí na hrudník, zvyšuje se vitální kapacita plic, odstraňuje se hrudní kyfóza.

 

Rybka v síti

Čtyři rybáři chytili rybku do sítě (deka). Rybka je v síti vystrašená, nebráíní se, uvolněněn leží v síti jako mrtvá. Potahováním sítě ji rybáři převracejí a prohlížejí si ji ze všech stran. jednodušší varianta je hra ve třech, jedno dítě je na dece a ostatní ho tahají v prostoru.

 

Další pranostiky:

Ondřejův sníh zůastane ležet sto dní.

Hrozí-li Katreřina sněhme, přinese jej Ondřej.

 

Svatá Barborka vyhání dříví ze dvorka - 4. prosince

Svatá Barborka je patroneka všech horníků, věží, stavebních dělníků, pokrývačů a zvoníků. Dnes už dřevo na zimu nechystáme, ale dříve si lidé museli nadělat pořádné zásoby. Začátkem prosince, kdy se již topilo, se hranice polen rychle zmenšovala.

Zimní zásoby

V prostoru třídy jsou vystřižená kolečka ( můžeme použít nějakou stavebnici), děti hledají a postaví si hromádku co největší.

Zvony

Cíl: Procvičení páteře ve směru čelném i bočném.

Stoj mírně rozkročný, ruce ve vzpažení spojené nad hlavou jsou pokrčené a vytváří zvon. Cvičíme ve dvojici ( st. děti), ale i samostatně.

 Bim, bam, bim, bam, bim, bam,               8x úklon přes boky vlevo a vpravo,

bim,

zvoní z věže klekání,

bim, bam, bim, bam, bim, bam,           - totéž dopředu a dozadu i s halvou a trupem,

bim,

večer už se naklání.

Bim, bam, bim, bam, bim, už jdou

spát

lekníny i labutě.

Nech ty zvony doklinkat                            - opakovat

a jdi taky na kutě.

 

Zvoneček

Na vánoce se vždy rozezní zvoneček. Cink - cink - cink...

Podpor klečmo na předloktí, halva v protažení trupu. Pomalu přitqahovat bradu k hrudníku.

Účinek: Protahování šíjového svalstva.

Kostelní zvon

Každý kostel má ve věži velký zvon, který se rozezní v celou hodinu.

Sed skrčmo zkřižný, rovná záda. Hlavu pomalu uklánět vpravo a velvo.

Účinek: Protahování horní části trapézového svalu.

Řezání

Cíl: Posílení paží.

Cvičíme ve dvojicích. Děti klečí proti sobě na levém koleni, drží se zkřižmo za ruce a střídavým přitahováním pravé a levé ruky překonávají mírný odpor druhého dítěte. Řežeme dříví.

Já mám pilu,                                                             Já mám sálu,

ty máš pilu,                                                                ty máš sílu,

nařežeme špalíčky.                                                nařežeme polínka,

který z nás má větší sílu,                                       přiložíme ruce  k dílu,

ten už není maličký.                                               rozpálíme kamínka.

Na zvoníka

Cíl: Rychlá reakce na zvukový signál, chůze ve vázaném tvaru, pohotový běh s orientací v prostoru.

Každé dítě má svůj domeček označený obručí v prostoru. Jedno dítě je zvoník. Drží v ruce zvoneček, chodí volně po třídě a ten, u koho zazvoní, se za něj zařadí. Když jsou všechny děti v zástupu, zavede je dále od domečků, silně zazvoní a všechny děti se rozběhnou ke svým domečkům.

Další pranostiky:

Svatá Barbora bývá naškrobena.

Na svatou Barboru saně do dvoru.

Po svaté Baruši střez nosu i uší!