Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZA ZVÍŘÁTKY - OPICE

24. 3. 2014

Procvičujeme pohyblivost rtů - brnkání o spodní ret.

Opice umí všechno. umí také jen tak mručet a přitom si brnká ukazováčkem střídavě o spodní a o horní ret. Můžem si zkusit mručivou opičí písničku.

 

Dechové cvičení:

- bušíme do hrudníku a vyslovujeme hú,

Účinek: Posiluje halvně průdušky, k pročištění zahleněných průdušek.

Provedení: Sed na patách, sevřeme ruce do pěsti, palëc uvnitř. S nádechem pomalu upažujeme. Po ukončení nádechu začíná výdech volně vypouštěný ústy, kdy současně vyd¨áváme zvuk HÚÚÚÚÚ. V tu chvíli začneme pěstmi proklepávat hrudník v oblasti průdušek.

Několikrát opakujeme.

Opičky sem přispěchaly,

houpu se a chechtají,

vůbec nic se neučily,

jen na hrudník bouchaljí.

 

Opičky

Opičky jsou velice zvědavé. Jsou však opatrné a vykukují zpoza stromů. kdybychom je chtěli vidět, museli bychom uklonit hlavu vpravo a vlevo.

Cíl: Protahování horní části trapézového svalu.

Provedení: Sed skrčmo zkřížný, rovná záda. Hlavu pomalu uklánět střídavě vpravo a vlevo.

 

Opičky

Cíl: Posílení klenby nožní, chdoedel, nártů.

Provedení: Sed skrčmo zkřížný, chodidla opřít os ebe. Mezi chodidla vložit malý míček a manipulovat s ním mezi chodidly.

My jsme malé opičky,

máme čtyři ručičky.

Když nám někdo půjčí míček,

umíme s ním věcičky.

 

Z pravé nožky na elvou,

z levé nožky na pravou,

hodíme s ním trochu výš,

už je za hlavou.

 

Opice

Výchozí situace: Mírný stoj rozkročný.

S výdechem se pomalu předkláníme, až se dlaně opřou o zem. Vzpor stojmo, kolena jsou propnutá. Pohled směřuje rovně před sebe. Vydáme se libovolným směrem, napodobujeme chůzi opice. Až se vrátíme na své místo, s nádechem se napřímíme a uvolníme celé tělo.

Chtěl bych být až v Africe, abych viděl opice.

Vesele si běhají, na své místo spěchají.

Stýskala si opička, že je strašně maličká,

Všechny šaty jsou jí velké, musí chodit bez trička.

Až bude dost veliká, obleče se do trika,

bude nosit žluté tričko s nápisem Miss Afrika.

 

Gorilí kousky

Cíl: Koordinované opírání.

Děti chodí po čtyřech a všude nacházejí opičí jídlo. Aby je mohly očichat, opírají se o kolena a jenu ruku. Opěrná ruka je úplně natažená, jinak by se gorila rychle unavila. (místo jídla mohou být v prostoru malé míčky apod.)

 

Opice

Opět stůj ve stoji spojném,

ruce k tělu připaženy.

Potom pomalu se předkloň,

nohy napjaté měj stále,

dlaně přitiskni až na zem,

hlavu vzhůru, přímý pohled.

jako opice pak kráčej

tam i onam, jak ti libo,

kroutě hlavou na vše strany.

Až se vrátíš na své místo,

zvolna vdechuje se napřim,

zavři oči, odpočiň si.

 

Poplašné varování v opičí tlupě

Cíl: Uvolnění bránice, její aktivace, otevření hrtanu.

Provedení:

Opičí tlupa je v ohrožení. Varujte ji opičími zvuky ho.ho-ho-ho-ho. Rukou přitom ukazujte k místu nebezpečí.

 

Na opičky

Zaměření: Hod horním obloukem, rychlost, pohotovost, obratnost.

Postup:

Děti sjou rozděleny do dvou skupin: na rezavé a černé opičky. Mají připravené papírové koule nebo drátěnky apod. Mezi skupinami je lanem vymezený ¨prostor 2 - 3 metry široký, který představuje moře. Na znamení začínají opičky mezi sebou bitnvu, snaží se zasáhnout protivníka nebo jeho území. hra končí: Stmívá se, opičky jdou spát.

 

Opice - na stromech cvičí opice

- stoj na jedné noze,

- jedna ruka do strany ( drží se větve),

- druhá sáhne na ovoce,

- vystřídat ruce.

 

Opičky

Zaměření: Chůze po hranách, přenesení váhy na vnější hrany chodidla, aktivní stah svalů celé plosky nohy.

Motivace: Opičky si kutálejí míček.

Stoj na vnějších hranách chodidla, kolena jsou pokrčena a od sebe míček držím na zemi oběma chodidly.

Pomalu houpavě postupujeme malými krůčky s pérováním při každém kroku vpřed a kutálíme si míček s sebou.

 

Opička

Cíl: Posílení svalstva plosky nohy, cvičení proti ploché no¨ze a vadám nohy.

Motivace: Opičky si hrají s šátkem.

Děti prsty u nohou shrnou šátek pod chodidlo a pak ho zase narovnají. Patu se snaží stále opírat o zem.

 

Gorila

Cíl: Naučit se uvolnit a srpávně dýchat.

Provedení: Dbát na to, aby děti správně dýchaly: při výdechu se stáhne celé tělo - několik sekund vydržet ve svalovém napětí. Dýchat velmi povrchně, pak se uvolnit. Znovu nadechnout.

Sevřete ruce v pěst. Uvolněte se a vše 3x.

Stáhněte svaly na obličejá a sevřete oči, čelisti a svraštěte čelo. Uvolněte. 3x

Ramena přitáhněte co nejvíce k uším. Uvolněte napětí. 3x

Překřižte ruce, chytněte  se pravou rukou za levou lpatku a obráceně. Tiskněte vší silou. Uvoněte, 3x.

Překřižte nohy, pravé chodidlo postavte na uzem. levou nohu si položte na pravé koleno. Pravou rukou uchopte elvý kotník a přitáhněte si ho co nejvýš, levou rukou zároveň tlačte dolů koleno. Uvolněte. 3x

Opakovat i na druhou stranu.

Dlaně položte na hrudník.

S výdechem zatlačte, s nádechem uvolněte. 3x

Cvičení opakujem na břiše i na žaludku.

Sed na židli, položte chodidlo na sedaldlo. Oběma rukama uchopte kolena a přitáhněte co nejvíce k hrudníku. Skloňte halvu. Uvoněte. 3x I s druhou nohou.

před tělem spojte dlaně, prsty vzhůru. Zatlačte dlaně k sobě a povovlte. 3x

Nakonec sevřete a napněte obdobným způsobem celé tělo - obličej, pěsti, ramena...Vydržte co nejdéle. uvolněte. 3x

 

Opice

Účinek: Cvik zlepšuje koordinaci a šikovnost.

Provedení:

Stoj spojný, paže volně podél těla. Několikrát silně zatřepejte tělem, zhluboka se při tom nadechni a vydechni.

Při nádechu přeneste celou váhu na evou nohu, zvedněte pravou nohu kousek nad zem a překřižte ji před levou. Prsty dosedají první a odvíjí se celé chodidlo.

Současně kružte pažemi stranou a vzhůru s dlaněmi nahoru.

Při výdechu sevřete ruce v pěst a pohybujte s nimi krouživým pohybem: napřed dolů, potom do středu, dále nahoru, až se pěsti dotknou ve výši očí. Nyní se díváte na své palce.

S výdechem otáčejte hlavu pomalu doleva. Jděte při tom do dřepu a uvolnětre pěsti. Špičky prstů naní ukazují vzhůru a nacházejí se ve výši čela.

Pětkrát zavřete a otevřete oči během toho, co se vaše ruce budou pohybovat směem dopředu.

S nádechem se postavte. Váhu přeneste na pravou nohu a opakujeme vše na druhou stranu.