Jdi na obsah Jdi na menu
 


Za zvířátky - slon

6. 5. 2014

Slon

Účinek: Procvičujeme páteř všemi směry včetně rotace. Aktivizuje celé tělo.

Provedení:

Dlouhým nosem mává, moc mu chutná tráva.

je to silák veliký z Indie či z Afriky.

Kdo to je?                                                                - stoj rozkročný,

Nabral vodu do chobotu,                                     - proplést prsty, dlaně vzhůru, předklon,

na záda si pustil sprchu.                                      - zák¨lon, vzpažit,

Do strany se uklání, vodu z uší vyhání.           - ruce v týl, úklony vpravo a vlevo, 3x,

Ušima pak zamává, odežene komára.          - lokty dopředu k sobě, předklon hlavy,

                                                                                - lokty dozadu, halvu dzvihnout, 3x,

Otočí se doleva, otočí se doprava,                  - lokty vzadu,otáčíme trupem vlevo a vpravo,

přešlapuje nohama                                           - střídavě a přednožmo, vpravo a vlevo,

                                                                              - kolena co nejvýše, 3x,

a  zatroubí tramtarááá.                                    - zkřížíme paže, jednou rukou uchopíme nos,

                                                                             - napodobíme zatroubení.

 

Slon

Cíl: Protahování prsních svalů, posilování mezilopatkových svalů.

Provedení: Sed skrčmo zkřižný, skrčit vzpažmo, ruce v týl. Lokty tlačit vzad.

Slon indický a africký jsou největší zvířata na pevnině a patří mezi chobotnatce. Žijí ve velmi teplých krajích, kde je často v hrozném vedru obtěžuje hmyz, který sedá na jejich kůži. A slon se musí bránit. Zvedne své obrovské uši a prudkým máváním začne dotěrný hmyz odhánět.

Zkusíme to.

 

Nemocný slůnek

Slůně napilo se mlíčka,

ale stále klopí víčka.

Vůbec nic mu nepomáhá,

je to marná námaha.

Účinek: Cvičení napřimuje páteř.

Provedení: Sed na patách, opřeme se o dlaně. Pomalu jdem s prohnutou páteří vpřed, brada u země a zpět.

Chobot v léku omočilo,

pak až do dna vše vypilo,

nemoc rychle ustupuje,

už se slůnek uzdravuje.

Účinek: Podporuje peristaltiku střev. Protahuje a prikrvuje bederní a křížovou páteř. Vhodný cvik pro diabetiky.

Provedení: Sed roznožná s roznoženýma nohama. Propleteme prsty.

          S nádechem zvedáme spojené ruce do vzpažení.

          S výdechem jdeme do hlubokého předk¨lonu, paže pokládáme před sebe.

 

Starý slon

Cíl: Protažení vzpřimovačů trupu, posílení zádových svalů.

Sed na míči roznožmo, ruce v týl.

Sed v tureckém sedu, sedu na patách, v sedu roznožném.

Nádech a s výdechem předkloníme trup.

S nádechem se pomalu vracíme.

 

Při předklonu natočíme trup a dotkneme se loktem levé paže pravého kolena a opačně.

Provedeme střídavé úklony vlevo a vpravo.

 

Otočíme trup vlevo a vpavo.

Umazal si starý slon                                               Slona ucho hrozně svědí,

svoje velké ucho.                                                    rád by si ho podrbal,

Ale o co, ale o co?                                                 jenže to jde jenom stěží.

V džungli bylo sucho.                                          Tak se celý postříkal.

 

Slon

- stoj rozkročný,

- jednu paži dej přes loket druhé paže,

- chobot se kývá,

- i s druhou rukou.

 

Sloní rozcvička

Koukejte se, to je on

velevážený pan slon!                                          - stoj rozkročný,

Po ránu si dává sprchu,                                      - předklon,

postříká se pěkně svrchu,                                 - vzpažit,

udělá dvě poklony                                              - ruce v týl,

pro lidi i pro slony,                                              - úklon vlevo a vpravo,

procvičí si obě uši,                                             - lokty k halvě a mírný předklon hlavy,

podívejte, jak mu sluší!

Koukne tam a koukne sem,                            - otočit trup vlevo a vpravo,

koukne rovnou za nosem.                              - stoj rozkročný, ruce v týl, dívat se vpřed,

A jak dupe! Helemese!                                    - dupání,

Až se celá země třese!

Pozor! Bude fanfára!                                         - předklon, ruce dolů,

Tramtarára! Tramttarára!                                 - udělat chobot.

 

Sloní chobot - osmičky ušima

Účinek: Zapíná energii uši, udržuje rovnováhu ocí a jemnou motoriku. Dobré cvičení pro předčítání a volné mluvení.

Provedení: Stoj, pokrčíme mírně kolena, položíme levé ucho na nataženou paži a očima se díváme na natažené prsty. Hlava a ramena jsou pevně spojeny. Paží malujeme do vzduchu ležaté osmičky. Začínáme od středu nahoru. 10x vlevo a 10x vpravo.