Jdi na obsah Jdi na menu
 


Levá a pravá mozková hemisféra

10. 9. 2013

Integrace obou mozkových hemisfér je důležitá pro učení (život), potřebujeme ji, abychom stabilizovali své zdraví,

Když se učíme, přijímáme informace levou polovinou mozku a zpracováváme je pravou. Jaké cvičení pro děti, které pomohou?

HROCH

Stoj mírně rozkročný, chodidla rovnoběžně, kolena pokrčená. Silně hmitáme nataženými pažemi střídavě dopředu a dozadu.

Účinly: aktivizuje dýchání, podporuje dechový reflex, posiluje energii očí a uší, integruje obě poloviny mozku, posilije páteř, zlepšuje odolnost proti bolesti, stabilizuje energii nohou a pánve, posiluje šlachy.

Kolikrát? Pro dospělé 100x 2-3x denně

Pro děti: 50x . pro předškolní 10x, ale vše je individuální.

KŘÍŽOVÉ POHYBY

12x křížem - pravá dlaň k levému koleni,

 

12x rovně - pravá ruka k pravému koleni, levá ruka k levému,

12x opět křížem

Můžeme zpívat písničku Jedna, dvě, Honza jde.

Účinek: koordinuje obě poloviny mozku, oči, uši, obě strany těla, zlepšuje dýchání, zvyšuje schopnost myšlení a paměťm orostorovou orientaci a motoriku.

LEŽATÁ OSMIČKA

Umožní dítěti pžekřížit vizuální středovou linii bez přerušení nrbo jakékoliv uvíznutí, Aktivuje tak své pravé i levé oko a zapojí pravé i levé obličejové pole,

Zaměř se očima na nějaký bod - střed osmičky, Symbol začneš kreslit levou rukou proti směru hodinových ručiček. Očima sleduj symbo, hlavu pomalu nakláněj tak, jak pohybuješ rukou. Můžeš při tom bručet ústy, Cvičení pomáhá při mechanice čtení, při zvládání čtení, zlepší se i rovnováham koordinace a centrování celého těla.

Jak to používám v MŠ? Nakreslím ležatou osmičku na zem a děti po ní běhají. Nakreslím na velký papír a děti ji obkreslují fixem. Líbí se jim to!

ČEPICE MYŠLENÍ

Jemně promni ušim Začni nahoře a masíruj je po okraji shora dolů. 5 - 15x.

Účinek: Vyvažuje obě poloviny mozku, podporuje soustředění při diktování, zapíná nás pro "naslouchání", zlepšuje krátkodobou paměťm zlepšuje se zpívání, hra na hudební nástroj, zlepšuje se hláskování, umožňuje zesílenoz koncentraci a pozornost. Zlepšuje se pocit rovnováhy, Tímto cvičením se stimuluje 400 akupunkturních bodů.

 SLONÍ CHOBOT

Když energie uší není v rovnováze (např. nevnímáme)

Stoj, pokrčit mírně kolena, položíme levé ucho na nataženoou paži, očima se díváme na natažené prstym Paží kreslíme ležatou osmičku do vzduchu - 10x pravou a 10x levou.

Účinky: Zapíná energii uší, uvolňuje ramenní pletenec, udržuje rovnováhu očí, udržuje jemnou motoriku, zlepší se se soustředění na čísla. Dobré cvičení pro volné mluvení a předčítání, integruje obě mozkové hemosféry pro naslouchání oběma ušima najednou, ruší napětí v šíji, aktivuje dlouhodobou i krátkodobou paměť, pomáhá při nevolnosti při cestování.

MOZKOVÁ TLAČÍTKA

Masírování palcem a 2 prsty "ledviny 27" (pod klíční kostí) a prsty masírujeme pupek + kroužíme očima 1 - 2 minuty.

Účinek: Centrujeme a tím i energeticky zapínáme obě mozkové polokoulem lépe vnímáme okolí, bdělost při učení, lepší koordinace ruky a očí (psaní), lépe se ráno vstává z postele, např. oči se samy otevřou.

ZÍVÁNÍ

Nepotlačovat a nepolykat při něm!

Udržuje rovnováhu mnoha energetických systémů v našem těle (čelistní kloub, žvýkací svaly) Uvolňuje celou oblast lebky, podporuje dýchání, zlepšuje vnímání.

VODA

Potřeba vody na den činí 2% tělesné hmotnosti.

Dítě 35 kg - 0,7 l vody, 20 kg - 0,4 l vody.

Psychický stres a stres vyvolaný okolím odčerpává buňkám vodu. Pití vody pomáhá mozku při ukládání informací a jejich opětovnému vyvolávání. Pití vody zvýší koncentraci, zvýší schopnost pohybu, zlepší duševní a tělesnou kondici, sníží stres, aktivuje již přítomnou energii, podporuje tvořivost, myslíme jasněji.

VYzkoušejte to sami, ale i s vašimi dětmi! Hodně pohody!