Jdi na obsah Jdi na menu
 


CVIČENÍ NA VYROVNÁNÍ MOZKOVÝCH HEMISFÉR aneb VÍCE HLAV, VÍCE ROZUMU

Ke kompenzaci obou polovin mozku dochází ve stavech útlumu. Fáze útlumu se projeví pozitivně na řeči.

Integrace mozku spočívá v tom, že obě hemisféry mohou ve stejnou dobu používat svůj plný potenciál. To se projevuje např. harmonickým pohybem při chůzi, učením bez stresu apod.

LEŽATÁ OSMIČKA

Nakreslit na zemi ležatou osmičku a běhat po ní.

Na papír nakreslit velkou ležatou osmičku (na balicí papír, noviny). Děti obtahují od středu nahoru: 3x pravou rukou

                         3x levou rukou         zrak upírat na špičku tužky

                         3x oběma najednou

 

GRAVITAČNÍ KLOUZAČKA

Sed na židli - chodidla na podlaze, překřížit jeden kotník přes druhý a mírně pokrčit kolena. Pomalu dýchat a předklánět se ve směru překřížených nohou. Paže paralelně natažené k nohám: 3 - vícekrát a nohy vyměnit.

Dlouhé sezení a stres způsobuje pnutí v pánevní oblasti. Toto cvičení má uklidňující účinek.

 

SOUBĚŽNOST - HRAVÉ MALOVÁNÍ

Velký papír a na něj kreslit oběma rukama najednou zrcadlově obrácené obrazce, kruhy, kolečka.

Účinek: Koordinace očí a ruky = zručnost při psaní.

Dbáme na to, aby se obě ruce i paže pohybovaly současně.

"Neví-li někdo, kde je vlevo a kde je vpravo, jak má potom vědět, kudy rovně?"

 

ZKŘÍŽENÝ POHYB

a) Ve stoji se pravou dlaní (loktem) dotkneme levého kolena a levou dlaní pravého kolena, které zvedneme. 12x

b) Ve stoji se dotkneme pravou dlaní (loktem) pravého kolena a levou dlaní levého kolena. 12x.

c)Ve stoji se dotkneme pravou dlaní levého kolena a levou dlaní pravého kolena. 12x.

Cvik podporuje obě poloviny mozku, očí a uší a obě strany těla.

Účinek: Zlepšuje se dýchání, zvyšuje se schopnost myšlení a paměť.

 

SLON

Stoj, položíme levé ucho na nataženou paži a očima se díváme na natažené prsty. Hlava a ramena zůstávají během cvičení navzájem pevně spojeny. Nyní malujeme paží před tělem do vzduchu ležaté osmičky. Začínáme vždy nahoru doprava, nahoru doleva. Minimálně 10x. Dětem nakreslíme např. na tabuli, papír na zeď.

Účinek: Toto cvičení zapíná energii uší, uvolňuje ramenní pletenec a udržuje rovnováhu očí a jemnou motoriku. velice se hodí ke zlepšení soustředění - zejména na čísla. velice účinná pro předčítání a volné mluvení.

 

HROCH

Stoj mírně rozkročný, chodidla směřují dopředu, kolena jsou mírně pokrčená. Šviháme nataženýma rukama střídavě zepředu dozadu a zpět. Paže natažená vpřed a paže natažená vzad jsou v jedné rovině s rameny.

Každá strana 50x (st. děti), ml.d. podle uvážení. Dospělí 100x 3x denně.

Účinek: Aktivuje dýchání a podporuje dechový reflex. posiluje energii očí a uší, integruje obě poloviny mozku a posiluje páteř. Zlepšuje odolnost proti bolesti, stabilizuje energii nohou a pánve, ale také posiluje šlachy. Rozpohybuje páteř po dlouhém sezení. Zvyšuje životní sílu a procvičí ramenní pletenec.

 

KOBRA

Leh na břiše, ruce dlaněmi na zemi pod rameny, nohy jsou natažené. při nádechu zvedáme hlavu nahoru a díváme se na strop, vytahujeme trup nahoru pomocí ramenních a zádových svalů. Pažemi podepíráme trup. při výdechu klesáme pomalu dolů a opřeme čelo o zem.

Účinek: Optimálně působí na kooridnaci rukyúočí. Můžeme pak lépa psát a myslet. mírní zlost a hněv a napomáhá odstraňovat pocit méněcennosti. Působí proti skolióze a kyfóze, posiluje zádové svaly.

 

MUDRA PRO AKTIVACI MOZKU

Položíme polštářky palců na nehty prsteníku a malíčku. obě ruce. Držíme 4 minuty 6x denně. 

Účinek: propojuje obě hemisféry. udržíme si chladnou hlavu iv obtížných situacích. Ve správnou chvíli nás napadne to pravé.

 

MOTÝLEK (ptáček)

Překřižte ruce v úrovni zápěstí, dlaně směřují k obličeji, zahákněte palce.

Účinek: Vyrovnává energii obou polovin těla. Pomáhá při stavech vyčerpání a kolísavé náladě.

 

VYROVNÁNÍ ENERGIE

Ruce sepneme dlaněmi k sobě před hrudníkem.

Účinek: Toto gesto aktivuje a harmonizuje koordinacilevé a pravé poloviny mozku.

 

KROUŽENÍ PAŽEMI

Stoj mírně rozkročný, chodidla vzdálená na šířku kyčlí.

Kroužíme oběma pažemi zároveň zepředu dozadu, paže nejsou pokrčené v loktech. dech necháme volně proudit.

Účinek: Prospívá dýchání. Koordinace paží v rytmickém pohybu vyžaduje současnou funkci obou mozkových hemisfér.