Jdi na obsah Jdi na menu
 


Malá ryba taky ryba

 Všechno, co se nám podaří, je důležité, učíme se mít radost z maličkostí.

Rybičky - ryba

Procvičujeme pohyblivost rtů - špulení, bočné vtažení - rty do rybičky.

Rybičky špulí pusu i my našpulíme rty do trubičky, pak rty vtáhneme dovnitř a je to jako osmička. Zkusíme si ji nakreslit.

Nakreslíme dětem ležatou osmičku na veliký papír a oni jí obkreslují.

Nakreslíme na zem ležatou osmičku a děti po ní chodí, běhají.

 

Pro starší děti a dospělé

Účinek:  Působí na hrudník, zvyšuje kapacitu plic. posiluje břišní svaly.

Leh na bříšku, opřeme se o předloktí a mírně zakloníme halvu.

 

Ryba

Význam: Procvičení páteře.

Leh na bříšku, opřeme se o předloktí a mírně zakloníme hlavu.

Ryba je na suchu.

Ryba je němá, jazyk nemá,            - prošvihneme pažemi 4x vzhůru,

nevýská si ejchuchcu.

Ryba je kluzká, v síti se mrská,      - prošviháváme úhlopříčně ruka-noha,

není ráda na suchu.

 

Ryba je němá, jazyk nemá,              stejně,

s plaváním se nepáře.

Ryba je kluzká, v síti se mrská.       - obě paže a obě nohy zvedáme současně.

Zeptejte se rybáře.

 

Moře

Účinek: Protahování prsních svalů, posilování mezilopatkových svalů.

Po moři pluje malá loďka, klidně se houpá na mořských vlnách a nechává se odnášet neznámo kam. moře šumí, vlnky vesele šplouchají a narážejí do loďky. Vlny však stále sílí a zvedají se stále výš a váš, představte si, že jsme vlny na moři a zkusme se rozvlnit stejně jako ony.

Sed zkřižný skrčmo, skrčit vzpažmo, ruce v týl. Lokty tlačit dozadu. Pohyby vpřed a vzad.

 

Na moři

Účinek: Posilování šikmých břišních svalů.

Začne-li na moři pořádná bouře, naklání se každá kocábka ve vlnách na jednu stranu, na druhou stranu, sem, tam, sem, tam......

Leh, pokrčit roznožmo, ruce v týl. Podsadit pánev, chodidly tlačit do podložky. S výdechem postupně odvíjet hlavu, ramena a horní část zad od podložky s mírným otočením trupu vpravo. S nádechem zpět. Totéž vlevo.

 

Rybyčka žralok

Účinek: Posilování břišních svalů.

Malá rybka se vsadila se žralokem, že jí nenajde, až si budou hrát na schovávanou. Zaplula až k mořskému dnu, kde byl starý pokroucený kořen a za něj se schovala. Když věděla, že ji žralok hledá, vykoukla za kořenem, chvíli čekala a pak zavolala hůůů. Hned se zase ukryla za kořen, žralok na ní číhal na místě, kde ji zahlédl, ale ona vylezla na druhé straně. Hůůůů!!!

leh, pokrčit nohy v kolenou, chodidla na podložku. V předklonu předpažit pravou k levému koleni a opačně.

 

Mořské pobřeží

Účinek: Protahování bederního úseku vzpřimovačů páteře.

Každý z nás je jedním z oblázků na mořském pobřeží. Máme pěkně kulatý tvar, a moře tak krásně šumí...šššššš......ššššš,šššššš.......

Klek sedmo, hluboký ohnutý předklon, čelo na zem. Položit ruce na záda v oblasti beder a zhluboka dýchat, sledovat pohyb rukou.

 

Rybička

Účinek: Posílení šíjových svalů a mezilopatkového svalstva.

Leh na břiše a tlesknout za zády.

Stoj s tlesknout za zády.

 

Zlatá rybka

Účinek: Uchopování a podávání míče, hledání míče.

Děti sedí v těsném kruhu, nohy pokrčeny, chodidla na zemi. Uprostřed kruhu stojí hledač - zlatá rybka. Děti si pod koleny podávají míč. Při posledním slvoě říkanky se míč zastaví.

Zlatá rybka určí, kde je míč.

Čáry, máry, bič,

ztratil se nám míč.

Hledej si ho, zlatá rybo,

jestli o něm víš.

 

Rybka

Účinek: Ohebnost páteře, posílení a protažení svalstva trupu.

Plave rybka v rybníce                -d.běhají v mírném předklonu, pohyby paží,

penízků má tisíce.

Dívá se jak slunce svítí,

zachce se jí za ním jíti.

Vyskočila do vzduchu,               - výskok

šups a už je na suchu!              - leh vzadu, připažit,

Volá rybka: "Lidičky!",                - úklony trupu vlevo a vpravo na zádech,

dejte trochu vodičky!"

Mrská sebou vlevo vpravo,

na suchu jí není zdrávo.

Mrská sebou napřed nazad,     - z lehu přechod do sedu,

jako když chce chybu smazat.

Na konec té nehody,                  - leh  na zádech, přednožit, hnmity nohama.

spadla zase do vody.                 - skok do stoje.

 

Rybička

Účinek: Posiluje zádové a hýžďové svaly.

malá rybička se učí zvedat ocásek.

Jedno dítě leží na břiše, ruce drží tyč na zemi v rozpažení, druhé klečí u tyče a přidržuje ji na zemi.

ležící dítě zvedají 10-20 cm od země jednu napnutou nohu, pak druhou, nakonec obě. Čelo zůstává na zemi.

Rybička s velkou hubičkou

Účinek: Procvičujeme pioyhblivost páteře, posilování zádových svalů při kyfóze (kulatá záda).

Rybička se nadechne a zase se položí do vody a plave dál.

jedno dítě leží na břiše, rozpaženo, čelo na zemi, drží tyč. Druhé dítě klečí a přidržuje tlakem na paty a chodidla cvičícího dítěte na zemi. Dítě pak může zvednout trup výš od země. S nádechem dítě zvedne ruce s tyčí, hlava jen lehce. S výdechem zpět.

 

RH Rybaření na loďce

Cíl: Navodit u dětí stav relaxace střídavým stahováním a uvolňováním svalů.

Děti představují mlčenlivého rybáře.

- Nasedneme jako do loďky a veslujeme doprostřed řeky.

- Budeme lovit! Vezmeme rybářský prut a hodíme ho do vody. musíme být tiše.

- 3x tlesknu.

- Chytili jste středně velkou rybu. Vytáhněte udici se středně velikou námahou a sundejte rybu z háčku.

- Znovu hoďte udici do vody a bude ticho.

- 3x silněji tlesknu.

- Chytila se ještě větší ryba. Táhněte plnou silou. Napněte paže i nohy, snažíme se ji vytáhnout.

- Znovu hoďte udici do vody a uvolněte paže i nohy.

- Ryby už neberou. Je třeba odveslovat ke břehu a odpočineme si.

 

Veslování

účinek: Posiluje břišní svaly a hýžďové, svaly paží a kolem lopatek, zvyšuje pohyblivost ramenních a kyčelních kloubů. 

Sed s nataženýma nohama. Ruce položíme vedle kolen dlaněmi vzhůru.

S výdechem provedem hluboký předklon s rovnými zády, ruce táhneme podél nohou až do předpažení.

S nádechem zvedáme trup do sedu a natažené paže do vzpažení, tam sevřeme ruce v pěst a přejdeme do záklonu, pěsti přitom táhneme těsně  při těle dolů.

S výdechem přecházíme plynule do předklonu s rovnými zády, otevřeme pěsti a pokračujeme v pohybu.

 

 

Ryby v rybníce

Děti sedí v kruhu - uprostřed je rybník.

Když se řekne "pravá" - děti před sebe dají pravou ruku,

                       "levá"                                    levou ruku,

                        "obě"                                   Obě ruce,

                        "rybník"                                musí děti ponořit obě ruce do rybníka