Jdi na obsah Jdi na menu
 


O babce Meduňce a dědovi Řepíkovi

Žili v kouzelné zahrádce. Dědeček se staral o řepík a babka o meduňku.

V jejich zahrádce kvetlo spousta květinek.

V zelné travičce ( zpěv písně) kvetlo mnoho sedmikrásek.

Sedmikrásky

Účinek: Výrazové a přímivé cvičení.

Stoj mírně rozkročný, vzpažit.

Když sluníčko zapadá,             - pomalý přechod do hlubokého předklonu,

sedmikráska chřadne,

ke spánku se ukládá                - sed na patách, čelo na podložce,

do postýlky chladné.

Když sluníčko vyskočí,           - pomalu do hlubokého předklonu,

na motýli mává.

 

Na zahrádce roste i bylinka, která se jmenuje šalvěj.

Šalvěj

Význam: Výrazové cvičení.

Cvičení pro dívky. Pohyby se provádějí ve vzpažení s mírnými klony trupu. Jak vyjádřit rytmus, to ponecháme na dětech.

Vítr věje do šalvěje,

a ta jak se chvěje, pěje

na větrnou věžičku tichou písničku.

Foukej, vánku do červánků, foukej květům do volánků.

Foukej, větře, jen si věj, zahrej na šalvěj.

 

Tulipán

Účinek: Vede ke správnému držení těla. Působí příznivě na páteř, posiluje zádové svaly.

Provedení: Sed skrčmo zkřižný, ruce podél těla.

S nádechem upažením vzpažíme a spojíme dlaně nad hlavou (poupátko), dva úklony.

S výdechem upažíme skrčmo a provedeme dva úklony na obě strany.

Zastavíme se ve vzpřímené poloze a připažíme.

Tulipán má krásný květ,

o tom ví snad celý svět.

když někoho rádi máme,

krásný květ mu z lásky dáme.

 

Zvadlá kytička

Účinek: Procvičení páteře, uvolnění šíje a ramen, protažení zadních svalů na nohách.

Provedení: Stoj mírně rozkročný, s výdechem skláníme halvu, zakulacujeme záda a pomalu jdeme do předklonu s pažemi vyvěšenými.

S nádechem se pomalu vracíme do stoje - 3x.

Kytka sklání halvu k zemi, vadne, vadne, pomozte jí.

Holčička jí vodu dala, kytička se narovnala.

 

Slunečnice

Účinek: Vyrovnává páteř, procvičuje hluboké svalové vrstvy kolem páteře.

Provedení: Stoj rozkročný, s nádechem upažíme, paže pokrčíme a prsty dáme na ramena. S výdechem se otočíme na jednu stranu, s nádechem návrat do středu.

To samé provedeme na druhou stranu.

Otočení provedeme na každou stranu 2x.

S výdechem připažíme.

Slunečnice celý den otáčí se za sluncem. Otáčím se sem a tam, při cvičení nespěchám.

 

Na zahrádce bylo hodně kytiček. Když začal foukat mírný vítr, kytičky nakláněly své květy, protože vítr byl silnější než ony. Zkusíme to.

Účinek: Protahování horní části trapézového svalu.

Provedení: Sed skrčmo zkřižný, rovná záda. Hlavu pomalu uklánět vpravo a vlevo..

 

Květinová vůně

Ke kytičce přivoním, pak se pěkně uvolním...

Účinek: posilování přímých břišních svalů.

Provedení: leh pokrčmo, mírně roznožmo, chodidla na podlaze rovnoběžně, připažit. Při výdechu skrčit přednožmo a kolena přitáhnout k hrudníku se současným mírným předklonem hlavy a horní části hrudníku, skrčit předpažmo, lokty se dotknou kolen. S nádechem zpět do základní polohy.

 

Nízko při zemi kvete krásná květina. A jak voní! Pojďme k ní přivonět.

Účinek: Posilování přímých břišních svalů.

Provedení: Vzpor klečmo, pánev podsadit, klik.

 

Na kytičky

Děti se rozmístí po třídě a udělají sed na patách, čelo na podložku - semínko. Roste, roste kytička, rozkvetla nám celičká. Děti pomalu zdvihnou hlavu a učitelka chodí mezi nimi: Na světě je plno kvítí, slunce na ně z nebe svítí, jak ti kvítku říkají? Pošeptej to potají! Zastaví se u dítěte, pohladí jej a dítě pošeptá, jakou květinu představuje. Dítě vstane, chytí učitelku za ruku a hra pokračuje. Děti utvoří věneček.

 

RH Květiny

Cíl: Navodit u dětí stav klidu ochabování jednotlivých částí těla.

Činnost: Děti napodobují nejdříve svěží a pak zvadlé květiny.

Jste luční květiny a já jsem sluníčko.

- Teď mé paže ukazují 6 hodin. jste svěží květiny, poskakujete, pobíháte.

Teď ukazuji 7, 8, 9 hodin. Stále jste svěží...

Teď je 10 hodin. Tancujete pomaleji, je vám teplo.

Je 11 hodin. Pomalu uvadáte, tělo se ohýbá, nohy pokrčují.

Je poledne. Lehněte si na zem. Jste úplně povadlé, žíznivé, odpočívejte.

Čí jméno vyslovím, vstane.

 

Honička

kruhy a v nich stojí 1 dítě = strom. mezi nimi babka honí dědka. když ho chytí, dá někomu ze stojících dětí svůj šátek a dělá strom. Teď honí dědek babku, a když ji dohoní, předá svůj klobouk stojícímu dítěti a je strom.

 

Všudybýlky

Všudybýlkové pobíhají v zahrádce, jakmile tam přijde dvojice dětí, ihned zkamení, aby si jich děti nevšimly. Děti při cestě na zahrádku zpívají písničku. Vyberou si zástupce a samy se zařadí mezi skřítky.

 

Rozpočitadlo

Enyky, benyky, pohádka,

v ní kouzelná zahrádka.

Co tam roste, kdo to ví,

ten mi rychle odpoví.

 

Dechové cvičení

Vítr ohnul kytičku

Sed, ruce podél těla. S nádechem nosem vzpažit, s výdechem ústy předklon, dlaně na chodidla.

 

Foukáme do odkvetlé pampelišky

klek sedmo, předpažit pravou či levou ruku, vztyčený prst představuje odkvetlou pampelišku. Hluboký nádech do břicha. Chmýří rozfoukáme na jeden nádech co nejdéle. Děti mohou foukat např. do stužky, aby vlála. Využít lze také peříčko.

 

Na zahrádce u Meduňky a Řepíka jsou vítáni také pavoučci.

Účinek: Posilování přímých břišních svalů.

Provedení: leh, přednožit, chodidla ohnout. Pohyb nohama střídavě vpřed a vzad.

 

Děti utvoří kruh a jedno dítě má klubíčko vlny. Začátek vlny přidrží a koulí svému kamarádovi naproti a ten zase dál. Tím vznikne pavučina.

Pavouci se dohodli, že není nad pohodlí a tak pavouk od pvouka ví,

jak se nit správně souká, ví, že síťka z hedvábí sousto sama přivábí.

Proto, moucho, ve svém zájmu nechoď k němu do podnájmu.

Se staršími dětmi lze udělat zahrádku. Každé dítě si vybere jeden dílek a ozdobí podle své fantazie různými předměty, které vybere p. učitelka. Např. knoflíky, sponky, kousky vlny, látky, špuntíky, dřívka apod.

 

Hádanky

Malé žluté sluníčko mhouří bílé řasy. Namáhej se maličko. Co to bude asi? (sedmikráska)

V mlází nosí náruč zlata, k stáru bílá paraplata? (pampeliška)

Žloutne to a žloutek není, mléko má a kráva není, chmýří má a house není, foukne vítr a má po čepení? (pampeliška)

Parádnice na tisíce kávových má očí, žluté řasy načesá si, za sluncem se točí? (slunečnice)

Culí se, culí, švarný pán, cibulí k zemi připoután. Barevný jak sama duha za sluníčkem vzhůru šplhá. Culí se, culí švarný pán, tulí se, tulí k sobě sám? (tulipán)