Jdi na obsah Jdi na menu
 


ADHD - hyperaktivita, impulzivnost.

Tyto děti byly neobyčejně aktivní již v děloze před narozením. Hodně pláčí a špatně spí. Problémy začnou být patrné, až dítě nastoupí do ZŠ.

Děti nedokáží ovládnout své reakce na signály, podněty nebo události nesouvisející nijak s tím, co právě dělají. Nedá se spoléhat na to, že půjsou bez doprovodu bezpečně po chodníku. Pošťuchují ostatní děti, protože mají potřebu to udělat. A tak se stává, že takové dítě zoufale touží po kamarádech, ale bývá odmítáno. K dalším projevům patří také nevyzrálá či zhoršená motorická koordinace, která se může více či méně promítat do hrubé, jemné motoriky, motoriky mluvidel, nevyzrálosti či oslabení ve vnímání ( např. zrakovém, sluchovém, prostorovém, časovém). Tyto potíže mohou být podkladem pro rozvoj specifických výchovných poruch učení ( dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie). Tyto děti mívají málo kamarádů, příčinou problémů bývá často impulzivita a omezená pozornost.

Největší růst mozku spadá do období mezi raným životem plodu a 12. měsícem života dítěte. Je proto nanejvýš pravděpodobné, že největší důsedky bude mít špatná výživa v prvním roce života dítěte. Je důležité, aby dítě dostávalo vyhovující jídlo ve správnou dobu!!! Chronický nedostatek spánku může dítěti ztížit schopnost koncetrace.

Existuje i řada důkazů o tom, že ADHD je dědičná porucha. Větší riziko dědičnosti je po mužské linii, např. po dědečcích, strýcích...

Novější studie ukazují, že děti s ADHD mají o něco menší oblasti mozkové tkáně v pravém frontálním laloku. Frontální lalok mozku má různé funkce, mezi něž patří plánování a ovládádní podnětů. Corpus callosum byl o něco menší u dětí s ADHD. Je to svazek nervových buněk spojující ppravou a levou hemisféru a tak umožňující integraci informací zpracovaných v obou hemisférách.

Někteří lidé tvrdí, že strava může způsobovat hyperaktivitu. Např. žlutá potravinářská barviva, bonbóny, sladkosti..

U všech dětí je hlavním faktorem energetická nerovnováha hypothalamu, která se projevuje v nesprávných vzorcích hladu a žízně, slabosti, ospalosti a má vliv na paměť, náladu, soustředěnost a hormonální funkci. Vyloučit cukr, kofein, potravinářské přídatné látky a všechny ostatní stimulanty. Doplnit vitamin C, hořčík, zinek, vitamin B. Celozrné potraviny, zelenina. luštěniny.

Problematické a rizikové těhotenství, obtížný porod, požívání alkoholu, kouření, přenošení plodu = možné příčiny.

Mělo by se zjistit, zda dítě nemá astma, srdeční vady, jaká je funkce jater, ledvin, potíže se sluchem a zrakem, užívání řeči.

Co s tím?

- důslednost ve výchově doma,

- pravidelný denní režim,

- pravidelně jíst,

- dostatek spánku,

- vyloučit sladkosti,

- doplnit vitamin C, hořčík, zinek, vitamin B,

- celozrné potraviny, zelenina. luštěniny,

- popsat dítěti co nejpodrobněji chování, které se od něho očekává,

- trpělivě opakovat, co mád ítě udělat,

- při udílení pokynů se mu dívat do očí,

- odměnit správné chování - chválit,

- nereagovat na nežádoucí chování ( dítě potřebuje slyšet, že je hdné),

- nevystavovat dítě situacím, ve kterých pravděpodobně neuspěje,

- přidělení odměny by mělo následovat vzápětí po projevu správného chování.

Dítě potřebuje mít stanovené jasné hranice!!!!!

Hranice dětem dodávají pocit jistoty a stability. Díky tomu mohou své vlastní hodnoty a očekávání zapojit přímo do svého chování.

Když budete hovořit s dítětem o omezení, dotýkejte se jich přitom!