Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČERTOVSKÁ PÍSMENKA

21. 11. 2013

A   ABY HO VŠICHNI ČERTI VZALI

Ta slovíčka jsou jak plot před tím, koho jsme nepozvali, kdo přesto přišel - a ne vhod.

Aby ho čet vzal        - potrestal.

Aby tě čertův rok    - stihl trest.

Ani čert tomu nerozumí:  - nikdo.

Ani starého čerta nechytnou.   - nikoho.

 

B       BOJÍ SE TOHO JAKO ČERT KŘÍŽE

Tomu já říkám pořádný strach. Kdo je však v právu, ten, dobře ví, lže na srdci kámen čas promění v prach.

Byla to čertovská jízda

 

Č      ČÍŃ ČERTU DOBŘE, PEKLEM SE TI ODMĚNÍ

Uškodí, i když ti namíchá lék. Na tvrdé peříčko promění, za dobrá skutek nečekej vděk.

Čert aby se vtom vyznal, ( nikdo se v tom nevyzná).

Čert mi byl dlužen. ( ke všemu ještě).

Čert jako ďábel!

Čert mi napískal ( namluvil, nalhal),

Čert nikdy nespí ( neštěstí, smůla, svádění k nepravostem).

Čert nosí jen na větší hromadu.

Čert mu věř ( nevěř mu).

Čert       může člověka vzít ( rozlobit).

Čert všechno vzal.

Čert věř ženám.

Čerta mu do toho je ( nic mu do toho není).

Čertova historie ( složitá, zapeklitá, protivná).

Čertova krása ( nebezpečná, záludná).

Čertova anevěsta ( špatná, vychytralá, zlá, prudká).

Čertova podšívka ( vychytralý člověk).

Čertova věc ( prokletá, záludná, nepříjemná).

Čertovo býlí ( pýcha, neřest, mamon, závist).

Čertovo kopýtko ( záludnost).

Čertovo kvítko ( neposeda, vykutálený).

 

DEJ ČERTU PRST A CHCE CELOU RUKU

Hamouni, nestyda, hltá, syslí. Nevěř, když slibuje budoucnost skvělou: když mu dáš jablíčko, na jabloň myslí.

Dej čertu prst a chce tě celého.

 

Elegance sama, na rtech plno žertů, sliby na rtech sládnou jak medový plášť. 

Z KAŽDIČKÉHO OKA KOUKÁ DEVĚT ČERTŮ

víc nečekej - nedej se tím zmást.

 

F

Firma známá, skvělý tip, vždy po ruce, ne že ne. Bude ti však hůř než líp.

KDE NIC NENÍ, NI ČERT NEBERE.

 

H   HLÍDÁ SI TO JAK ČERT DUŠI,

stejně je to marné, jecho chtivost, aniž tuší, tak jako on stárne. Marně chtíče každou chvíli k pokladům svým spěchá - AŽ HO JEDNOU VEZME ČERT, všechno tady nechá.

Hlídá ( to) jako čert duši ( chtivě, lakotně).

Honit se po všech čertech ( běhat sem - tam).

 

CH

Chytrý občas neznalému dobrou radu rozdává: ať počítá také s peklem, KDO SI S ČERTEM ZAHRÁVÁ.

Chytrý jako čert ( vykutálený, mazaný).

 

I    I KDYŽ JE PO ČERTECH CHYTRÁ, krásná, vtipná, zkrátka - nej, aby dnes bylo zítra, rozumu se srdcem ptej.

 

J    JE NÁM ZKRÁTKA ČERTA PLATNÝ

bude to sním jenom kříž, dřív byl dobrý, teď je špatný, teď je nám spíš na obtíž.

jdi k čertu ( táhni pryč, zmiz).

je čertem posedlý.

Je na groš ( korunu) jako čert na duši ( chtivý, lakotný).

je čerta platný ( není prospěšný, spíše na obtíž).

je po čertech drahý ( velmi drahý).

je po čertech mazaný ( prohnaný, vypočítavý).

je po čertech jeden čert ( jsou ve špatných vlastnostech stejné).

jeden větší čert než druhý ( stejně špatní, vykutálení, neposední).

 

K   KDYŽ SE ČERTI ŽENÍ

Když je venku čína, když hrom bije, prší, kvílí meluzína. Zuhle svatbu klidně člověk zmeškat může, pod střechou ho vlídně hřeje suchá kůže.

Kam čert nemůže, nastrčí babu
( ženskou).

K čertu! ( zlostné zaklení).

kde nic není, ani čert nebere.

kde tě čert nosí? ( kde jso tak dlouho, kde ses toulal).

Kdyby čert na koze jezdil ( přes všechny obtíže).

Kdyby tě čert          nebral...( kdyby ses nerozčiloval, nevztekal).

koho to sem čerti nesou? ( přichází nevhod).

Koupil ďábla i s čerty ( nedobré dohormady).

Který čert to spískal ( nežádoucí čin nebo osoba).

kvítko z čertovy zahrádky.

 

L    LÍHÁ NA ČERTOVĚ PLACHTĚ,

koho tíží sv+ědomí. Pod pekelný oheň vtáh tě. Ať jste to vy nebo my.

Líhá ne čertově plachtě ( hryže ho svědomí).

 

M     MALOVAT ČERTA NA STĚNU,

Vždy přivolává nežádané. tak enbát se zkus pro změnu - A ČERTA SE STANE.

Má čerta v těle ( je temperamentní, neposedný).

Má po čertech srdnatosti ( hodně).

Máme jich na všechny čerty ( mnoho).

 

N      nevím, proč náš děda občas zavrčí: KAM ČERT NEMŮŽE, TAM BÁBU NASTRČÍ

Nevím, proč ho potom bábi roztomilá jen tak - mírnyx týrnyx K ČERTU POSÍLÁ.

Našel čertův kartáč ( rád se strojí, je fintivý).

Někdy třeba i čertu svíčku zažehnout ( získat nepřítele darem, chováním).

nemaluj čerta na zeď ( nestraš, nevyhrožuj).

Nestojí to za čerta ( za nic).

Nevolej čerta, mohl by se zjevit ( nezahrávej si, nerouhej se, nepřivolávej zlo).

 

O     ONI TOMU PÁNI ČERTA ROZUMĚJÍ

tam, kde má být celá, dají jenom půl. Tam, kde je to k pláčim vesele se smějí, a tak rohy nosí stůl, čert nebo vůl.

Oni tomu páni čerta rozumění ( vůbec nerozumějí).

 

P   PO ČERTECH MÁLO

i čert mívá v dlani, zapomněl, že zlý rub dobrý má líc, že stromy vykvetou, až někdy zplaní. Popravdě řečeno, čert nic nemá.

Po čertech málo ( velmi málo).

Posílat čerta k ďáblu ( neuváženě, zbytečně).

Po všech čertech ( končinách).

provést čertovinu ( něco nežádoucího, ale i " kanadský žert").

Předem ví, kde čert vejce snese ( je ttak chytrý, mazaný).

 

R      RUKU NA TOM ČERTI DRŽÍ

Hledej, brachu, jak jen chceš, třeba do rána tě zdrží, hledej, ale nenajdeš.

 

S    S TÍM ANI ČERT NIC NESVEDE,

teď už je každá rada drahá. Když zlost své dílo odvede, marná je každá snaha.

S čertem se poradil ( jedná mazaně, vychytrale, vykutáleně).

S čerty nejsou žerty.

Smrdí to čertovinou ( lumpárnou, výsměchem, podrazem).

S tím ani čert nic nesvede.

Stojí to čertu za zlámanou grešli ( nestojí to za nic, ani čert by to nechtěl).

 

Ś   ŠIJÍ S NÍM PRÁ VŠICHNI ČERTI,

však nosit se ten kabát nedá, máma s tátou hned SE ČERTÍ, jak ten kluk je neposeda!

Šijí s ním všichni čerti ( je rozpustilý, divoký, neukázněný, neposedný).

 

T     TUMÁŠ, ČERTE, KROPÁČ!

To je překvapení!

Ta je přes čerta chytrá.

Tak mi čert nedal dobře dělat.

To by v tom musel být čert.

To je čertovo dílo! ( nadělení)

To je čertovo vejce ( skrytý prblélm).

To je s čertem!

To mičert napískal ( našeptal).

Tu máš, čerte, kropáč ( nepříjemné překvapení).

 

U   UPIŠ ČERTU DUŠI

A co chceš, stane se, stejně všechno zruší, až účet přinese.

Umí s čertem ( čaruje).

Upsat se čertu ( zavázat se k něčemu za jakoukoli cenu).

Usmát se po všech čertech ( čelmovsky, vychytrale).

uvíznout v čertově spáru ( dát se nachytat nebo získat pro špatnou věc či nevýhodně).

 

V      V NOUZI ČERT I MOUCHY LAPÁ

A lidi to učí. vděk je cesta - skromnost mapa, když mu v břiše kručí.

Vem to čert ( je mi to lhostejné).

Venku se čerti žení ( ošklivé, bouřlivé počasí).

Vjel do něj čert.

Vyhánět čerta ´dáblem ( řešit zlo zlem).

Vyvádějí jako deset čertů dohromady!

 

X     Xylofon jara první vzkazy vyťukat přišel až k tvým dveřím. Teploměr mi to marně kazí, UŽ ČERTA STARÉHO MU VĚŘÍM.

 

Y     Ypsilon vypadá jako prak, kterým se slova tvrdě střlí, ČERT NIKDY NESPÍ, je to tak. nevadí, když jsem netrefil.

 

     zbrklí, nerozvážné nutí čas k smutnému povzdechnutí, KTERÝ ČERT MI TOHLE SPÍSKAL. Víc jsem ztratil, nežli získal.

Zahrávat si s čertem ( pokušení, špatná myšlenka nebo činnost).

Zavadit o čerta ( o špatné pokušení, myšlenku, též spílat, klít).

 

Ź    ŽE  HO VŠICHNI ČERTI BEROU

Každý na něm pozná. Hledá keltbu, neví kterou. Situace hrozná!